(GMT+7)
Thông tin - Tuyên tuyền
TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP
13:30' 1/7/2011

Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

 

       Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1311/QĐ-DKVN ngày 04/5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên cơ sở hợp nhất Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí (PIDC). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ của PVEP. Việc thành lập Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là một bước phát triển quan trọng của ngành dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới.




 

Chức năng, nhiệm vụ chính của Tổng Công ty là: Đầu tư tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí ở trong và ngoài ngoài nước (TKTDPTKT). Ngoài ra, PVEP còn kinh doanh các dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, dịch vụ xuất nhập cảnh cho các hoạt động dầu khí, cung ứng lao động - chuyên gia tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, cung cấp các dịch vụ cho hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.

Đặc thù sản xuất kinh doanh và phương thức hoạt động của đơn vị:

Thăm dò khai thác dầu khí và các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước.

Bộ máy tổ chức:

Tổng công ty được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con với cơ cấu quản lý và điều hành như sau: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc gồm 14 ban chức năng chuyên môn. Trước tháng 11/2010, để triển khai hoạt động theo mô hình nói trên và cũng phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế, PVEP đã thành lập 13 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ để điều hành các dự án dầu khí tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Đến tháng 11 năm 2010, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tại Nghị quyết số 2901/NQ-DKVN ngày 04/11/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động. Hiện tại, 13 công ty thành viên được sát nhập, chuyển đổi thành 04 công ty thành viên, cụ thể như sau:

·   13 Ban chức năng/Văn phòng và 01 Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật thuộc bộ máy điều hành Tổng công ty

·   05 Chi nhánh (CN PVEP HCM và CN PVEP Venezuela, CN Vũng Tàu, CN Nicaragua, CN Bolivia).

·   04 Công ty TNHH một thành viên.

·   Công ty điều hành dự án trong nước PVEP POC.

·   PVEP Phú Quý, đến tháng 7/2011, sẽ hoàn tất thủ tục sáp nhập PVEP Phú Quý vào PVEP POC.

·   Công ty điều hành dự án ở nước ngoài PVEP Overseas (gồm các công ty thành viên như PVEP Trung Á, PVEP Algeria, PVEP Tunisia, PVEP Cuba, PVEP Peru, Batu Petro).

·   Công ty Dầu khí Sông Hồng.

09 Công ty điều hành chung trong nước JOC (Côn Sơn, Cửu Long, Hoàng Long, Hoàn Vũ, Lam Sơn, Trường Sơn, Thăng Long, VRJ, Vietgazprom)

02 Công ty điều hành chung ngoài nước  (Groupement Bir Seba và PCPP-Malaixia)
       01 Công ty liên kết (Fairfield Vietnam Ltd).

Điều lệ, tổ chức hoạt động: Quyết định số 1312/QĐ-DKVN ngày 04/5/2007 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

- Quy chế tài chính: Quyết định số 2697/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 về việc phê duyệt Quy chế tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Quyết định số 1919/QĐ-DKVN ngày 23/3/2009 về việc sửa đổi quy chế tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Quyết định số 1081/QĐ-DKVN ngày 14/02/2011 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt quy chế tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN THANH TRÌ TUYỂN SINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011   (15/7/2011)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG XANH VIỆT NAM   (15/7/2011)  
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG TÙNG   (14/7/2011)  
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN CÔNG   (14/7/2011)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG XANH VIỆT NAM   (13/7/2011)  
Xã Văn Quán hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội trong 06 tháng đầu năm 2011   (12/7/2011)  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhị Chiểu   (8/7/2011)  
UBND THÀNH PHỐ VINH   (8/7/2011)  
CHI CỤC ĐĂNG KIỂM SỐ 4   (7/7/2011)  
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận   (4/7/2011)  
Các bài đã đăng
Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin   (30/6/2011)
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH VĨNH LONG   (30/6/2011)
ĐOÀN KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP QUẢNG NINH   (28/6/2011)
Uỷ ban nhân dân huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh   (15/6/2011)
Công ty TNHH Kiểm toán KTV   (10/6/2011)
CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - VIETNAM TELECOM SERVICES COMPANY   (7/6/2011)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO   (7/6/2011)
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA KTUR   (3/6/2011)
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM   (2/6/2011)
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM   (1/6/2011)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp