leftcenterrightdel
 Các đơn thư Bộ Y tế nhận được trong tháng 2/2021 đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo Báo cáo công tác y tế tháng 02/2021 của Bộ Y tế, trong số 43 đơn thư có 22 đơn đề nghị/phản ánh, 06 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo. Nội dung khiếu nại/phản ánh về công tác khám, chữa bệnh (17 đơn); hành chính và phòng, chống tham nhũng (22 đơn); dược (04 đơn). 

Do không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Bộ Y tế đã phân loại, chuyển 25 đơn thuộc thẩm quyền của các địa phương, Bộ, ngành khác và lưu 18 đơn.

Trong tháng 2/2021, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện/viện/trường tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Đồng thời, triển khai đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tháng 3/3021, Bộ Y tế tiếp tục triển khai theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. Đặc biệt, chú trọng việc hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế trên cả nước./.

Hoàng Minh