Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền

Tại nội dung TC thứ nhất, Bộ Y tế kết luận, về quy hoạch, Đại học Y chưa được quy hoạch 1/500 tổng thể của UBND TP Hà Nội. Hiện nay, UBND TP Hà Nội mới quy hoạch 1/500 khu sân bóng, khu ký túc xá. Các khu còn lại đã được Bộ Y tế thẩm định và trình UBND TP Hà Nội để phê duyệt.

Đại học Y đã có Quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Y tế về việc quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2020 định hướng 2030.

Về cấp phép xây dựng, các dự án cải tạo sửa chữa (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đã được Bộ Y tế thẩm tra và phê duyệt theo quy định. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định công trình được miễn phép bao gồm tại điểm b “các công trình thuộc dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các cấp đầu tư”, Bộ Y tế kết luận nội dung TC về cấp phép xây dựng là không có cơ sở.

Liên quan đến TC về sai phạm trong quản lý môi trường, Bộ Y tế xác định: Trạm nước sạch của Đại học Y được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép xây dựng theo quyết định 980/QĐ-TTg. Năm 2017, Đại học Y đã đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống giếng khoan nước ngầm và một trạm xử lý nước sinh hoạt cho sinh viên và lưu lượng cung cấp nước để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn mỗi ngày của trường. Đại học Y đã giao Phòng Quản trị của trường thực hiện các xét nghiệm nước và hợp đồng với Labo Trung tâm - Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng kiểm định chất lượng 2 lần/năm. Kết quả kiểm định nước nằm trong quy chuẩn cho phép. Do đó, Bộ Y tế kết luận TC sai phạm trong quản lý môi trường về nước sạch là không đúng.

Đối với nội dung TC thứ ba về công trình xây dựng 2 tòa nhà liền kề đầu hồi nhà A5, qua xác minh, Đại học Y lập 3 dự án xây dựng, cải tạo 2 đơn nguyên (3 báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt tổng kinh phí được duyệt cả 3 dự án là hơn 30 tỷ (không phải như đơn TC là tổng mức đầu tư 2 tòa nhà hơn 60 tỷ). “Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế). Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình theo phân kỳ đầu tư được Bộ Y tế phê duyệt, không chia nhỏ báo cáo đầu tư. Như vậy, nội dung TC là không đúng”.

Các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa đều phát huy hiệu quả sử dụng

3 nội dung TC còn lại liên quan tới các công trình: Giảng đường 6; cải tạo nhà A2 và xây mới nhà A2B.

Qua xác minh, Bộ Y tế kết luận là không có cơ sở.

leftcenterrightdel

Với giảng đường 6, các công trình xây dựng, cảo tạo giảng đường trong phạm vi mặt bằng các nhà B1, B2, B3 là công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp (gồm: 5 tầng + tầng áp mái được cải tạo để tận dụng diện tích), sau khi hoàn thành đã hợp khối, liên thông với 3 nhà cũ (B1, B2, B3) không phải là công trình xây dựng mới 6 tầng, độc lập tách rời.

Trường Đại học Y lập 10 dự án chứ không phải “(9 gói thầu)” như đơn TC nêu. Thực tế, chỉ có 2 gói thầu là xây lắp và cung cấp lắp đặt nội thất, trang thiết bị công trình, không có gói thầu mua sắm.

Bộ Y tế kết luận: “Nội dung TC ông Tạ Văn Khoái đã chỉ đạo lập thành 9 bộ báo cáo đầu tư (9 gói thầu) bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hàng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm...” là không có cơ sở”.

Với công trình cải tạo nhà A2 (Bệnh viện Đại học Y), về nội dung TC việc đầu tư sai phạm Luật Xây dựng với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng là không đúng, thực tế tổng giá trị của 3 dự án là hơn 34,5 tỷ đồng.

Về nội dung TC việc tách rời các gói thầu để cho một đơn vị trúng thầu, qua xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, dự thầu của các dự án chưa thấy biểu hiện chia nhỏ các gói thầu để cho 1 nhà thầu trúng thầu. Vì vậy, nội dung TC không có cơ sở.

Đáng chú ý, tại nội dung TC thứ sáu, thời điểm xác minh, Trường Đại học Y đang tiếp tục triển khai xây dựng cải tạo trên mặt bằng nhà khám - làm việc 2 tầng sau nhà A2 và hành lang cầu nối nhà A2 - nhà B2 trong khuôn viên trường. Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp 2 đơn nguyên có các công trình đã có nhằm hợp khối, phát huy hiệu quả sử dụng công trình. 4 dự án với tổng kinh phí là hơn 59 tỷ đồng, không phải là tòa nhà với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ như nội dung đơn.

Do đó, nội dung TC thứ 6 liên quan đến nhà A2B cũng không có cơ sở.

Như vậy, trong 6 nội dung TC tại Đại học Y thì có 2 nội dung không đúng và 4 nội dung không có cơ sở.

Có thể thấy, ngay sau khi nhận được đơn thư công dân (được xác nhận là ngày 1/10/2018), đến 28/11/2018, tức là sau hơn 1 tháng, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực, khẩn trương xác minh, làm rõ nhiều nội dung đơn TC và có kết luận. Đây là hoạt động rất kịp thời, nhằm công khai minh bạch nội dung kết luận đơn thư, góp phần thực thiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế.