leftcenterrightdel
 Năm 2019, Bắc Giang đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở thực phẩm xếp loại c (ảnh minh họa, nguồn internet)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, 9 tháng đầu năm 2018, các ngành, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo sát sao cụ thể hơn đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP; sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh theo hướng an toàn (thực hiện theo quy trình VIETGAP, GLOBALGAP), đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất an toàn; việc lưu thông phãn phối sản phẩm được quan tâm (đã hình thành các cửa hàng, chuỗi cơ sở cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn...)

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế, như: Nhận thức của lãnh đạo một số địa phương (huyện, xã) còn hạn chế chưa quan tâm thường xuyên, chưa xem trọng công tác quản lý ATTP; công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đạt tỷ lệ chưa cao.

Đặc biệt, tại Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về ATTP 9 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhận định: Công tác thanh tra, kiểm tra nhiều nhưng xử lý vi phạm vẫn còn ít chủ yếu là nhắc nhở, kiểm tra đột xuất còn ít; hiệu quả thanh tra, kiểm tra chưa cao; công tác phối hợp kiểm tra liên ngành hiệu quả thấp, xử lý vi phạm ở cấp tỉnh có chiều hướng giảm (ít hơn so với cấp huyện, cấp xã)...

Do đó, trong Quý IV/2018, Phó Chủ tịch Lê Ánh Dương yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạt hành chính về ATTP.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ATTP năm 2019 trên cơ sở đã phân loại các cơ sở năm 2018; đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở thực phẩm xếp loại c.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý giám sát các cơ sở sản xuất các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp cuối năm và trong dịp tết Kỷ Hợi nhất là các mặt hàng, như: Rượu, thực phẩm chế biến sẵn và các loại hoa quả, thực phẩm tươi sống.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hoàn thành 100% việc cấp giấy chứng nhận ATTP cho các cơ sở trên địa bàn. Thành lập đội kiểm tra liên ngành bao gồm cả lực lượng Công an tham gia để kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP./.

Minh Nguyệt