Cụ thể, Sở Y tế đã thanh tra việc chấp hành các quy định về Phòng chống tác hại của thuốc lá và các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại 10 nhà hàng, khách sạn có kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Bắc giang.

Đồng thời, thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 tại 15 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác minh về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Kinh Đô; kiểm tra xác minh đột xuất về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế ngoài công lập theo phản ánh của công dân; xác minh việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện tư nhân Mắt Quốc tế DND Bắc Giang – Chi nhánh công ty CP đầu tư y tế Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Sở Y tế Bắc Giang còn tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại 34 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống (13 nhà hàng ăn uống; 16 cơ sở chế biến suất ăn sẵn; 5 bếp ăn tập thể và mua suất ăn sẵn). Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, trong số 64 đối tượng được thanh tra, kiểm tra thì có 40 cơ sở vi phạm. Theo đó, Sở Y tế đã ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là 216.150.000 đồng.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm 2019, Sở Y tế Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 03/01/2019 về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-SYT ngày 03/01/2019 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 để chủ động triển khai.

Về lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng lịch tiếp công dân năm 2019 và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, công khai trên website và thông báo đến các đơn vị liên quan để biết và thực hiện.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Y tế đã tiếp 09 lượt công dân với 08 vụ việc. Đồng thời, tiếp nhận 26 đơn (11 đơn tố cáo và 15 đơn có nội dung đề nghị, phản ánh). Tuy nhiên, chỉ có 03 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Y tế; đối với các đơn đủ điều kiện giải quyết, Sở đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường quản lý hành nghề y, dược tư nhân, trọng tâm là công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân, các cơ sở thẩm mỹ, masage…/.

Minh Nguyệt