UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép đã cơ bản được đẩy lùi, không còn tình trạng vi phạm gây phức tạp, bức xúc trong Nhân dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập, như: Công tác quản lý việc mua bán, vận chuyển, tập kết cát, sỏi tại các bến bãi chưa được kiểm soát chặt chẽ; nhiều cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tập kết cát, sỏi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động; một số bến, bãi tập kết cát, sỏi không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn cố tình hoạt động, vi phạm nhiều lần...

Trước thực trạng ngày, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát, sỏi, nhất là Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Nâng cao trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải. Thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi không rõ nguồn gốc; tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các bến, bãi không nằm trong quy hoạch, bến, bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng ven các tuyến sông trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Hoạt động khai thác cát, sỏi ở Bắc Ninh vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. (Ảnh internet)

“Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép hoặc để tình trạng bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc; cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng... thì người đứng đầu địa phương đó, thủ trưởng các ngành phụ trách lĩnh vực phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ liên quan và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, Chỉ thị nêu rõ.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông theo thẩm quyền; phối hợp UBND các huyện và thành phố Bắc Ninh quản lý chặt chẽ việc cấp phép, cho thuê đất để làm bến, bãi tập kết, kiên quyết xử lý nghiêm những bến, bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi sai quy định, lợi dụng bến, bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép.

Công an tỉnh kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trái phép, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành do Công an tỉnh chủ trì để kiểm tra ở các địa phương để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông kéo dài, diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành đối với vấn đề nêu trên. Trong đó, Sở Xây dựng kiểm tra công tác quản lý vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng, chất lượng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra các công trình đê điều, hành lang bảo vệ công trình đê điều. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm các công trình xây dựng kiên cố trên đê, kè. Cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc hợp pháp. Cục Thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cát, sỏi với khối lượng lớn, đặc biệt là cát san nền.

UBND các huyện, thị và thành phố Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các bến, bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi và vật liệu xây dựng ven các tuyến sông trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp, cho thuê bến bãi không đúng thẩm quyền. Thành lập đường dây nóng để nhân dân tố cáo, phản ánh các vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu UBND cấp xã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn./.

Minh Nguyệt