leftcenterrightdel
 Đến hết tháng 7/2019, Bắc Ninh có 89/97 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (ảnh internet)

Phó Trưởng đoàn, gồm: Ông Nguyễn Văn Liên - Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; ông Lưu Văn Khải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Đoàn thẩm tra, thẩm định có nhiệm vụ thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của huyện có hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của xã có hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Nhiệm vụ cho từng thành viên do Trưởng đoàn phân công. Đoàn Thẩm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức việc thẩm tra, thẩm định huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019.

Trước đó, ngày 10/9/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đến hết tháng 7/2019, Bắc Ninh có 89/97 xã (91,75%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 55,67% so với cuối năm 2015), cao hơn 8,16% so với mức đạt chuẩn bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (83,59%) và cả nước (50,26%).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn một số tồn tại, như: Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn những bộ phận chuyển dịch chậm; phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh; kinh tế hộ còn nhỏ; kinh tế hợp tác chưa có chuyển biến rõ nét, hiệu quả chưa cao; quá trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa nhiều, hiệu quả thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi, đặc biệt là khu vực làng nghề chưa được giải quyết triệt để,…/.

Minh Nguyệt