leftcenterrightdel
 NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc Gia phát biểu tại buổi lễ (Ảnh HT) 
Trong hơn 1 tháng học tập, học viên đã được nghe giới thiệu 11 chuyên đề, 1 báo cáo chuyên đề  học viên đã nhận thức được rõ hơn về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Cùng với đó là những thách thức đang đặt ra của nền hành chính nhà nước, yêu cầu của đất nước trên các lĩnh vực và có tư duy chiến lược, khả năng vận dụng, tổ chức triển khai hoạt động quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực. Đặc biệt là bài báo cáo của  GVCC Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã giúp cho học viên nhận thức đầy đủ về đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước trong việc phòng và chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Kết quả 100% các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học trong đó có 35 học viên đạt kết quả tốt được xếp loại giỏi và 91 học viên xếp loại khá, trong đó có 31 học viên đạt thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp được Giám đốc Học viện tặng giấy khen.

leftcenterrightdel
  NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện trao chứng chỉ  cho các học viên (Ảnh HT)


Trao chứng chỉ tốt nghiệp, Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên đạt thành tích xuất sắc và phát biểu bế giảng khóa học NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện thay mặt lãnh đạo trường chúc mừng kết quả nghiên cứu học tập đồng thời biểu dương những nỗ lực và sự nghiêm túc trong quá trình học tập của các học viên của hơn 100 học viên trong khóa học bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, kết quả đạt được trong khóa học đã phản ánh sự cố gắng nỗ lực của các học viên trong thời gian diễn ra khóa học vừa qua.

leftcenterrightdel
 NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động của lớp (Ảnh HT) 

Theo Phó Giám đốc Học viện, khóa học đã giúp các học viên nâng cao được năng lực, kỹ năng để vận dụng trong quá trình thực tiễn tham mưu cũng như tổ chức lãnh đạo điều hành có chất lượng cao hơn hiệu quả tốt hơn vị trí học viên đảm nhiệm cũng như yêu cầu của cơ quan. Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi không chỉ đội ngũ cán bộ công chức viên chức nói chung phải nâng cao năng lực, kiến thức kỹ năng mà trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo  cấp vụ cấp chiến lược đối với ngành càng phải chú trọng việc xác định được trách nhiệm, tham gia nghiên cứu là cơ sở để nâng cao năng lực, nâng cao được kiến thức kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ công vụ được tốt hơn đảm bảo phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

H.T