leftcenterrightdel
 Từ 01/01/2020, người lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được đóng bảo hiểm theo mức mới. (Ảnh internet)

Kể từ ngày 01/01/2020, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiếu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng như sau: Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiêp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất. Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

BHXH thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chậm nhất đến ngày 28/02/2020, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới./.

Minh Nguyệt