Trong tháng 10, BHXH Việt Nam đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư và thời gian thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình ngành BHXH giai đoạn 1”; Công văn về việc đồng bộ mã số BHXH trên phần mềm Xét duyệt chính sách; công văn chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; công văn về việc thực hiện phụ cấp khu vực một lần đối với người hưởng chế độ BHXH trước ngày 01/01/2016;...

Đồng thời, tổ chức buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao; tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Hội nghị trực tuyến đề xuất các giải pháp để phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2018.

Bên cạnh đó, còn tham gia đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 04 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Hưng Yên.

Cũng trong tháng 10, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các văn bản dự thảo quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đặc biệt, lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra liên ngành, kiểm tra đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó, tình trạng nợ đọng, trốn đóng và vi phạm pháp luật về bảo hiểm giảm dần.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Kết quả cho thấy, tính đến 31/10/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; BHTN là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.

Về số thu, toàn ngành BHXH thu 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018 toàn ngành thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 175.152 tỷ đồng, thu BHTN là 12.417 tỷ đồng, thu BHYT là 76.892 tỷ đồng.

Cùng với đó, trong tháng 10, toàn ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người KCB BHYT.

Trong tháng 10, BHXH Việt Nam phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Ngoài công tác phát triển đối tượng, thu, giải quyết chế độ, chi trả, BHXH Việt Nam còn phối hợp với các bộ, ngành khác trong công tác BHXH, BHYT. Cụ thể, tham gia hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, như: Góp ý dự thảo báo cáo đề xuất chế độ, chính sách cho giao viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp; góp ý dự thảo Thông tư thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất…

Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành, gồm: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 9 tháng đầu năm 2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2018 gửi Văn phòng Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ; Báo cáo kết quả thi và đề nghị ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính gửi Bộ Nội vụ; Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP gửi Văn phòng Chính phủ…/.

PV