Thời gian qua, UBND tỉnh Bình Phước luôn xác định hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác trọng tâm, thường xuyên, gắn với công tác cải cách hành chính. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Phước đã thực hiện 13.359 lượt tiếp công dân. Cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tiếp nhận 3.514 đơn khiếu nại tố cáo, trong đó có 1.495 đơn đủ điều kiện xử lý và 764 đơn thuộc thẩm quyền thụ lý. Toàn tỉnh đã giải quyết được 527 đơn khiếu nại, trong đó có 126 đơn công dân khiếu nại đúng, 61 đơn khiếu nại đúng một phần, 340 đơn công dân khiếu nại sai toàn bộ.

Thông qua việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân, cơ quan chức năng đã thu hồi 7.192 m2 đất và 126 triệu đồng; trả lại công dân 24 triệu đồng, bảo vệ quyền lợi cho 8 người, kiến nghị xử lý hành chính 10 người và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Đánh giá về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các đại biểu cho rằng, chủ yếu việc khiếu nại diễn ra xung quanh chủ trương thu hồi đất xâm canh để thực hiện các dự án an sinh xã hội và giao cho các công ty nhà nước làm kinh tế. Mặc dù đã được các cấp chính quyền xem xét giải quyết theo quy định nhưng người dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu nại lên cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh, thời gian qua một số huyện thực hiện công tác thu hồi đất chưa tốt dẫn đến hiện tượng người dân khiếu nại kéo dài. Ông Minh đề nghị Đoàn giám sát xem xét, đề xuất có quy định cụ thể về thời hiệu khiếu nại nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh, các thành viên trong Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao đổi thêm một số bất cập, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bình Phước; yêu cầu tỉnh Bình Phước cần làm tốt hơn nữa công tác phân loại đơn, giải quyết theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đầu tư cơ sở vật chất cho trụ sở tiếp công dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bình Phước trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị, thời gian tới Bình Phước cần nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư lần đầu; tăng cường thanh, kiểm tra công tác tiếp công dân; bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có năng lực và sắp xếp lịch tiếp công dân phù hợp, tránh lãng phí thời gian./.

Dương Thái