Bộ GD&ĐT mới ban hành văn bản gửi các ĐH, học viện, trường ĐH; các trường CĐ, TC có nhóm ngành đào tạo giáo viên về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ và trung cấp (TC) nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về việc tổ chức tuyển sinh và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia công tác tổ chức tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, góp phần đảm bảo cho việc tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH.

Đồng thời, phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); góp phần đảm bảo cho công tác tuyển sinh nghiêm túc, đúng Quy chế. Phát hiện những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị biện pháp khắc phục, hoàn thiện phương án tuyển sinh; sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, hoàn thiện phương thức tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ và TC nhóm ngành đào tạo giáo viên.

leftcenterrightdel
Đại học Thái Nguyên. Ảnh: PV 

Bên cạnh việc phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; có trọng tâm, trọng điểm, Bộ GD&ĐT yêu cầu hoạt động thanh tra không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế tuyển sinh theo quy định.

Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra của Trường không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh khi có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào trường năm 2019.

Nội dung thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT, Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Quy chế tuyển sinh, trong đó tập trung vào 03 nội dung chính, gồm: Thanh tra, kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh; Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh; Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức xét tuyển.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT còn hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền hoạt động thanh tra, kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo./.

Minh Nguyệt