Bộ GDĐT yêu cầu phải tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, phương pháp của Bộ GDĐT, UBND cấp tỉnh và sở GDĐT trong hoạt động thanh tra/kiểm tra tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân theo quy định của pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi (HĐT), không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia Kỳ thi.

Theo đó, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể về nội dung và cách thức thanh tra, kiểm tra thi. Trong đó, nội dung thanh tra, kiểm tra, bao gồm: Công tác chuẩn bị tổ chức thi; công tác coi thi; công tác chấm bài thi tự luận; công tác chấm bài thi trắc nghiệm; việc xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi và cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 2020; công tác phúc khảo bài thi tự luận; công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (ảnh: Minh Nguyệt)

Bên cạnh đó, Bộ quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra, kiểm tra thi. Cụ thể, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đối với đoàn thanh tra của Bộ; là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường; đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi.

Đáng chú ý, không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Đồng thời, Bộ GDĐT cũng hướng dẫn cụ thể về các cách thức tổ chức thanh tra, kiểm tra; thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thi; tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở GDĐT, quy trình thanh tra thi; hoạt động kiểm tra thi và chế độ báo cáo; công tác phối hợp các hoạt động thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi.

Bộ GDĐT giao Thanh tra Bộ chủ trì tập huấn Quy chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho các sở GDĐT, Cục Nhà trường và lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) có tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ; tập huấn cho các đoàn thanh tra, kiểm tra thi của Bộ.

Sở GDĐT, Cục Nhà trường, CSGDĐH tổ chức quán triệt Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và các quy định có liên quan cho cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra, kiểm tra thi./.

Minh Nguyệt