Theo Quyết định của Bộ GTVT, một số nội dung thanh tra do Thanh tra Bộ chủ trì liên quan đến Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, các Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn dự kiến thực hiện trong quý 4 năm 2019 sẽ chuyển sang kế hoạch thanh tra năm 2020 do trùng với kế hoạch kiểm toán, thanh tra của Kiểm toán Nhà nước và một số Bộ, ngành khác.

Ngoài ra Quyết định cũng bổ sung cho Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm vụ quý 4/2019, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ lai dắt tàu biển tại vùng nước cảng biển tại các doanh nghiệp lai dắt khu vực Hà Tĩnh nhằm tăng cường công tác quản lý, do khu vực Hà Tĩnh năm 2019 có nhiều biến động tăng về hoạt động lai dắt.

H.T