Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng: Trong những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Trong các thành tựu chung đó, công tác truyền thông về lĩnh vực này đã có những đóng góp đáng kể với vai trò nổi bật của các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, công tác truyền thông về lĩnh vực này vẫn còn một số tồn tại, một phần do việc chưa quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông, dẫn đến nhận thức của một số doanh nghiệp, người lao động và người dân ở một số khu vực về việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa đầy đủ; họ chưa thấy hết được lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, về vai trò của các Trung tâm Dịch vụ việc làm, về các chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù như: thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, người học nghề…Vì vậy trong thời gian tới, hy vọng có sự đóng góp nhiều hơn từ các cơ quan báo chí trong việc này.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu về định hướng trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Việc làm cho rằng sẽ tiếp tục tham mưu, giúp Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả hơn chức năng quản lý Nhà nước về việc làm và tập trung thực hiện một số giải pháp, trong đó coi trọng việc hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập... Hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ tạo việc làm như Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016- 2020; hoạt động hỗ trợ tạo việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; lồng ghép chính sách việc làm công trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội...  Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh thu thập, cập nhật và phân tích thông tin thị trường lao động và thông tin về tình hình biến động, nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp… Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm dịch vụ việc làm nhằm nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên... Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động; tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị cũng được nghe một số tham luận của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và một số câu hỏi kiến nghị của các phóng viên đại diện một số cơ quan báo chí phía Nam.

Đình Thuyết