Theo đó, trong tháng 11 này, Bộ Tài chính sẽ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ Ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2018, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2018 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018. Tiếp tục hoàn thiện thuyết minh, giải trình dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2018, dự thảo Thông tư hướng dẫn điều hành NSNN năm 2018.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020; tham gia với Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phần còn lại.

Điều hành ngân quỹ và huy động vốn, quản lý chặt chẽ nợ công

Bộ Tài chính triển khai đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính (TTHC) ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Đồng thời, chỉ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau khi có đánh giá tác động đảm bảo các tiêu chí: Tính cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Thông tư 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về kiểm soát TTHC. Bộ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, tồn tại về cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; nghiên cứu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung cải cách về quy trình thu NSNN theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng việc mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại để tổ chức phối hợp thu và ủy nhiệm thu bằng tiền mặt để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Xây dựng và kiểm thử chương trình ứng dụng quản lý Trái phiếu Chính phủ; tổ chức phát hành Trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, nhiệm vụ; thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn và các loại phí đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư; tổ chức điều hành ngân quỹ KBNN đảm bảo nhu cầu chi tiêu của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN; tổ chức thực hiện công tác dự báo dòng tiền qua KBNN là những nhiệm vụ được đặt ra trong tháng 11/2017 mà Bộ đưa ra. Thêm nữa, việc tổ chức kiểm soát chặt chẽ nợ công sẽ bảo đảm trong giới hạn theo Nghị quyết của Quốc hội, tiếp tục triển khai giải pháp cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững; đàm phán, đẩy nhanh tiến độ ký kết, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Tăng cường quản lý giá; chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để kịp thời phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định hiện hành. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá, thông báo giá một số mặt hàng, như: Khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm...

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; tăng cường công tác kiểm soát hải quan, triển khai các kế hoạch chuyên đề chống buôn lậu liên quan đến các mặt hàng trọng điểm, các tuyến, địa bàn trọng điểm; xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với các công ty đại chúng

Về công tác quản lý tài sản công, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý tài sản công và ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Bộ. Ngoài ra, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Đặc biệt, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, xử lý nghiêm vi phạm trên cơ sở thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau chào bán bảo đảm tuân thủ theo quy định; giám sát chặt trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với 02 Sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định. Giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất các công ty đại chúng, giám sát việc duy trì, kiểm tra định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP, trình Chính phủ cũng sẽ được ban hành vào tháng 11/2017; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2017. Nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô, trình Chính phủ./.

P.V