Cụ thể, với mục đích lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý của công dân về các hành vi vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; giải quyết, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; thông qua việc trực tiếp tiếp công dân để chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của Bộ đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn công việc và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày (trong giờ hành chính vào ngày thứ Sáu của tuần thứ 3 hàng tháng). Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyến sang ngày làm việc kế tiếp. Trong trường hợp Bộ trưởng đi công tác, sẽ ủy quyền cho một đồng chí thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng.

 

leftcenterrightdel
Bộ Xây dựng công bố lịch tiếp công dân năm 2021.

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung, phân công một đồng chí thứ trưởng tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Địa điểm tiếp công dân tại phòng 255 Trụ sở Bộ Xây dựng, số 37, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo chậm nhất 03 ngày trước khi Bộ trưởng tiếp công dân; tham mưu thành phần tham dự buổi tiếp công dân cùng Bộ trưởng; tổng họp, báo cáo Bộ trưởng về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất phương án xử lý đối với từng nội dung vụ việc theo quy định của pháp luật. Báo cáo chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng tiếp công dân.

Các đơn vị thuộc Bộ đang giải quyết vụ việc Bộ trưởng dự kiến tiếp công dân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng; phôi hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ tổ chức tốt buổi tiếp công dân của Bộ trưởng.

Khi Bộ trưởng tiếp công dân, lãnh đạo Thanh tra Bộ, lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ phụ trách lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại diện các đơn vị khác có liên quan theo yêu cầu của Bộ trưởng có trách nhiệm cùng dự và có trách nhiệm trả lời công dân về các nội dung được giao hoặc trả lời đột xuất khi được phân công.

H.T