Bộ Y tế cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Bộ trưởng đã ký ban hành Lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo Bộ. Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ ký Lịch tiếp công dân hàng ngày tại phòng Tiếp công dân của Bộ Y tế.

Đặc biệt, ngày 13/9/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 1042/KH-BYT về Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo số liệu thống kê của Bộ, từ 16/12/2018 đến 15/9/2019, tại Phòng tiếp công dân của Bộ Y tế đã tiếp 176 lượt người bằng 100 vụ việc. Trong đó, có 39 vụ việc cũ với 83 lượt người (chiếm 39%); 61 vụ việc mới phát sinh với 84 lượt người (chiếm 61%). Đáng chú ý, không có đoàn đông người đến Phóng tiếp công dân của Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ Y tế đã chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, ghi biên bản để lãnh đạo Bộ Y tế tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, từ tháng 01 đến tháng 09/2019 với tổng số 57 lượt người bằng 13 vụ việc.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Bộ Y tế (ảnh: Minh Nguyệt)

Đồng thời, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/9/2019, Bộ Y tế đã tiếp nhận tổng số 711 đơn. Trong đó, 40 đơn có nhiều người đứng tên (5,6%); đơn có một người đứng tên là 671 đơn (chiếm 94,40%). Tuy nhiên, trong tổng số đơn Bộ Y tế nhận được có 701 đơn (chiếm 98,60%) đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (chiếm 1,40%).

Theo đó, Bộ Y tế đã giải quyết xong 02 đơn khiếu nại bằng 02 vụ việc; còn 01 đơn bằng 01 vụ việc đang giải quyết. Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, tổng số đơn tố cáo là 07 đơn bằng 07 vụ việc, đang được xác minh đúng thời gian theo quy định của pháp luật, đã ban hành kết luận xác minh 03 vụ việc, còn 04 vụ việc đang xác minh tiếp. Toàn bộ các đơn KNTC trên đã được giải quyết không để tồn đọng.

Bên cạnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Y tế còn hướng dẫn, tập huấn Sở Y tế các địa phương làm tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa các vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo đông người tại Bộ Y tế.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Y tế đã đảm bảo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định; hướng dẫn Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Y tế xử lý đơn thư  khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ còn củng cố, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác lưu trữ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Minh Nguyệt