Trong những năm qua, luôn bám sát mục tiêu, nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ (Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 23/3/2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 225/QĐ-TTg, ngày 04/02/2016 về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020...), của Bộ Công an (Chỉ thị số 06/CT-BCA, ngày 14/7/2014 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lực lượng Công an nhân dân và các quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính hàng năm), của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang (các quyết định, chương trình, kế hoạch hàng năm), Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược để tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Năm 2018 được xem là năm bản lề trong lộ trình thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Công an tỉnh Bắc Giang. Một năm với biết bao nỗ lực và tính cộng đồng trách nhiệm được phát huy, lan tỏa. Cùng với những chỉ tiêu đạt được trên các lĩnh vực công tác Công an, kết quả thực hiện CCHC cũng đã góp phần tạo được điểm nhấn trước khi mở cánh cửa đón thềm năm mới 2019. Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được nhiệm vụ và lựa chọn giải pháp hợp lý cho năm 2018 là “Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính...” đúng theo tinh thần, nội dung của Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 mà mới đây ngày 23/11/2018, Ban Bí Thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt trên toàn quốc.

Nổi bật trong chuỗi những thành quả được ghi nhận là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự như: Quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý cư trú; cấp chứng minh nhân dân; đăng ký, quản lý con dấu; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phòng cháy, chữa cháy… Trong đó, việc rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính; lược bỏ một số các thủ tục, quy định không cần thiết đã góp phần xóa dần đi suy nghĩ và cách hiểu tiêu cực về “hành chính”: “Hành” là “chính” của một số bộ phận người dân khi đến làm việc tại các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan Công an nói riêng. Điển hình như: Thủ tục cấp chứng minh nhân dân (thời gian giải quyết Công an tỉnh: 05 ngày làm việc; Công an cấp huyện: từ 10 đến 20 ngày làm việc. Công an các huyện, thành phố duy trì việc tổ chức cấp lưu động, xuống tận địa bàn vùng sâu, vùng xa để cấp cho Nhân dân); cấp hộ chiếu (thời gian giải quyết 08 ngày làm việc, trước đây là 15 đến 30 ngày); cấp giấy phép khắc dấu và trả con dấu (giải quyết trong 03 ngày làm việc)... Đặc biệt, trong lĩnh vực phòng, cháy chữa cháy, năm 2018, Công an tỉnh đã thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết (so với quy định của Bộ Công an) đối với 5/13 thủ tục: Thủ tục Nghiệm thu về PCCC (ra văn bản nghiệm thu về PCCC) cắt giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc; thủ tục Thẩm duyệt thiết kế về PCCC (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A (dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư) cắt giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc; thủ tục Thẩm duyệt về thiết kế PCCC (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đối với các dự án, công trình không thuộc nhóm A (dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư) cắt giảm từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc; thủ tục Cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ và thủ tục Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở cắt giảm thời hạn từ 10 làm việc xuống còn 6 ngày làm việc. Việc cắt giảm thời hạn giải quyết trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh trong rà soát, đơn giản TTHC và thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Hiện nay, Công an tỉnh công khai Bộ TTHC mới nhất thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 153 thủ tục trên 11 lĩnh vực và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an trên Trang thông tin điện tử Công an Bắc Giang trên mạng internet; đồng thời, tại Bộ phận tiếp công dân (nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC) ở các lĩnh vực đều niêm yết công khai, đầy đủ trình tự, thời gian giải quyết, mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị... Qua đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tiếp cận và giám sát quá trình giải quyết của cơ quan Công an cũng như thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với Nhân dân. Về phía Công an tỉnh, thường xuyên chú trọng tới việc giáo dục rèn rũa nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ chiến sỹ, nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC. Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu sai phạm hoặc có phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, Công an tỉnh đều nghiêm túc thực hiện việc luân chuyển, đồng thời xác định mức độ sai phạm để xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, việc kiểm tra và ban hành văn bản chấn chỉnh cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã trở thành nề nếp, tạo được hiệu ứng tích cực tác động đến ý thức tự giác đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm trong công tác lưu trữ tàng thư, hồ sơ nghiệp vụ, căn cước can phạm, quản lý đối tượng phạm tội và người nghiện ma túy, cấp giấy chứng minh nhân dân, truyền thông tin, dữ liệu về hồ sơ xuất nhập cảnh ra Bộ Công an... góp phần hạn chế phiền hà, tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu đến cơ quan Công an thực hiện thủ tục hành chính.

Mặc dù trong quá trình thực hiện cải cách TTHC vẫn còn gặp không ít khó khăn. Về hành lang pháp lý: Tuy đã có hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai nhưng việc ban hành còn chưa đảm bảo tính kịp thời và đồng bộ, nhiều văn bản quy định thiếu tính ổn định, nhiều quy định đưa vào thực tiễn áp dụng chưa khả thi dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện... Về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo: Vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao có ý nghĩa thiết thực, tuy nhiên việc triển khai thực hiện còn chưa đậm nét; chỉ tiêu (%) yêu cầu cắt giảm hàng năm chưa hợp lý...

Xuyên suốt quá trình thực hiện CCHC, Công an tỉnh nhận thấy: Công tác CCHC nói chung phải được coi trọng, điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ và Nhân dân nhận thức nghiêm túc và sâu sắc về quyền lợi và trách nhiệm của bản thân mình.

Thực tế đã chứng minh, để cải cách các TTHC thì trước tiên phải cải cách con người thực hiện TTHC đó, do vậy lãnh đạo phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên giáo dục, rèn luyện ý thức, thái độ của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, những trường hợp có dư luận, biểu hiện sai phạm thì phải điều chuyển kịp thời. Phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, bộ phận; đồng thời phải thường xuyên tổ chức sơ kết, chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, kịp thời có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, từng bước nâng cao chất lượng công tác. Cải cách hành chính phải tiến hành đồng thời với công tác cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp... Song song đó, để bắt kịp thời đại công nghệ 4.0, công tác CCHC rất cần sự quan tâm, đầu tư trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; sự chỉ đạo việc rà soát các TTHC hàng năm cần căn cứ vào kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, từ đó đưa ra chỉ tiêu cắt giảm hợp lý; việc ban hành các văn bản điều chỉnh, quy định hành chính cần đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ về mặt quản lý nhà nước, quá trình thực hiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và có tính ổn định lâu dài...

Tin rằng, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, công tác CCHC đã, đang và sẽ đạt được những kết quả cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và ghi nhận; tạo được cơ chế giải quyết công việc đơn giản hóa, thông thoáng trên tất cả các lĩnh vực, đạt được mục tiêu vì lợi ích chính đáng của Nhân dân. Và trên chặng đường đổi mới, CCHC của cả nước, rất cần sự chung tay của toàn xã hội./.

Thượng tá Bùi Chiến Thắng

                                                        Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang