Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cho biết, trong 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và 5 năm triển khai thi hành Luật PBDGPL cho thấy, các địa phương, đơn vị đều triển khai thực hiện rất đa dạng, phong phú như: Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của TƯ; truyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến Pháp năm 2013; tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác Công an như quyền con người, quyền công dân, bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ bảo về an ninh quốc gia và đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, lên án kịp thời những quan điểm sai trái, lệch lạc...Tuyên truyền PBGDGD các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao bằng khen cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.A

Bên cạnh đó, tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân, tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, đấu  tranh chống phạm và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; các văn bản về quốc phòng an ninh, biển đảo, chủ quyền lãnh thổ; lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn ở trụ sở làm việc những chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền ngày Pháp luật trong công an; tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, địa bàn dân cư, giáo dục pháp luật cho học sinh ngoại khóa...

Về việc triển khai Ngày pháp luật, Bộ Công an cũng đã triển khai với các chủ đề khác nhau qua các năm; hình thức triển khai đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền như: tổ chức mít tinh hưởng ứng; hội nghị phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật,vai trò của Hiến pháp và pháp luật, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe tham luận về tăng cường PBGDPL về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh: trong những năm qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực: tai nạn giao thông đã được kiểm chế và giảm dần qua các năm; ùn tắc giao thông đã được cải thiện… 

Để đạt được các nhiệm vụ trên, ngoài sự nỗ lực của các cấp, ngành được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự, ATGT, lực lượng CAND nói chung và Cảnh sát Giao thông nói riêng đã rất vất vả, phải căng sức để đảm đương nhiệm vụ, quán xuyến các địa bàn, tuyến giao thông được phân công theo quy định; tiến hành động bộ các giải pháp quyết liệt như: tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tham gia; tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật; tăng cường công tác tuần tra, thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông…

leftcenterrightdel
  Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.A

Mặt khác,các đơn vị cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL đã được công an các đơn vị, địa phương quan tâm, sử dụng, khai thác như Công an TP Đà Nẵng duy trì hoạt động của 2 trang facebook “Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng” và Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng”; đăng tải các hình ảnh đẹp của cảnh sát giao thông lên mạng internet, qua đó giáo dục các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cũng như ý thực chấp hành luật lệ giao thông của các tầng lớp nhân dân…

Chia sẻ một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL được đại diện Công an Hà Tĩnh cho biết: cần coi trọng và nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường xây dựng đội ngũ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội ; đổi mới phương thức PBGDPL, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng nhiều hình thức khác nhau như sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc truyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được cua Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tập thể lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc của Ngày pháp luật. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, có sự lan toả đặc biệt trong lực lưỡng CAND, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp với nhiều cách làm hay, sáng tạo. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Lễ Mít tinh - Ảnh: L.A

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa dến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương; cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào các hoạt động quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, văn bàn pháp luật mới ban hành, cũng như những thông tin định hướng về các dự án luật đang trong quá trình xây dựng để định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công an” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã công bố quyết định và trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khaLan Ani thi hành Luật PBGDPL (giai đoạn 2013 – 2018) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lan Anh