leftcenterrightdel
Khu vực cầu Mây thuộc tuyến đê tả Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương- Ảnh: Internet 
Hiện nay, địa bàn tỉnh Hải Dương có tổng số 19 tuyến đê với chiều dài khoảng 374km. Tổng diện tích đất bãi ngoài đê khoảng 9.608ha, có tổng số 373 bến bãi ngoài bãi sông, trong đó có 299 bến bãi đang hoạt động, gồm 177 bãi vật liệu xây dựng, 61 bãi than, 61 bãi đóng tàu, gạch, trung chuyển... Theo số liệu thống kê, 189 bến đã được chấp thuận dự án, 179 bến bãi đã có thủ tục về đất đai, 61 bến bãi có giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.

Tình hình hoạt động bến bãi trong thời gian qua ở địa phương còn tồn tại, phát sinh vi phạm trên nhiều lĩnh vực có liên quan. Do nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, ý thức chấp hành của doanh nghiệp, của người dân chưa thực sự tốt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ, do đó, các hoạt động bến bãi chưa được quản lý chặt chẽ, các vi phạm chưa xử lý hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương mới ký văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thống kê đánh giá cụ thể tình hình hoạt động và công tác quản lý bến bãi trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý hoạt động bến bãi ngoài sông, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn ven đê có biện pháp cụ thể, quyết liệt trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động bến bãi trên địa bàn. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc để xảy ra vi phạm trong hoạt động bến bãi trên địa bàn, đặc biệt là các vi phạm mới phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, tiếp nhận thông tin phản ánh trong công tác quản lý hoạt động bến bãi trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, kiến nghị UBND cấp huyện, các ngành xử lý theo thẩm quyền và báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo. Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn thực hiện thủ tục pháp lý về đê điều, thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai liên quan đến hoạt động bến bãi. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, phối hợp xử lý theo quy định với các vi phạm pháp luật về đê điều, thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai trong hoạt động bến bãi. Chi cục Thuỷ lợi, các hạt quản lý đê chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trong hoạt động bến bãi.

UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật đê điều trong hoạt động bến bãi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Cùng với đó, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Công an từ tỉnh đến huyện, xã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các vi phạm trong hoạt động bến bãi./. 

Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Anh Tuấn, Thanh tra Bộ Công An – Việt Anh