Cụ thể, thực hiện Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019 và Văn bản số 11/BCĐDTLCP ngày 07/11/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc gian lận, trục lợi về hỗ trợ chủ hộ có lợn tiêu hủy mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo tập trung tổ chức triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân 2019-2020, nhất là đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tuyệt đối không được lơ là và chủ quan, tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đồng thời, chủ động và chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản lý, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch và tái đàn lợn tại các địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không để dịch bệnh tái phát trở lại; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, chi trả chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai xót, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương.

Mặt khác, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường họp nhập lậu, xuất lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra vào địa bàn tỉnh./.

PV