leftcenterrightdel
Toàn cảnh khu xử lý rác sinh hoạt thải thuộc quản lý của Công ty Môi trường Bắc Việt 
Theo kết luận số 370/KL-STNMT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của Sở TNMT tỉnh Hoà Bình thì khu xử lý rác thải sinh hoạt thuộc quản lý của Công ty Môi trường Bắc Việt. Tại thời điểm đoàn kiểm tra tiến hành thanh kiểm tra, ghi nhận: “Khu xử lý đang hoạt động, vận hành lò đốt bình thường”. 

Những vấn đề liên quan đến kiến nghị của người dân về “khí thải” và “nước thải” tại khu xử lý rác thải trước đó, kết luận nêu: Kết quả đo đạc và phân tích mẫu khí thải lò đốt rác thải sinh hoạt lấy ngày 26/08/2020 so sánh với QCVN61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cho thấy các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép.

Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước dưới đất lấy tại giếng khơi của các hộ: Bà Lê Thị Tám, bà Khuất Thị Hữu xóm Hải Cao, xã Thịnh Minh; ông Nguyễn Văn Quỳnh, xóm giếng, xã Thịnh Minh, giếng khoan trong khuôn viên khu xử lý cho thấy, các thông số đều đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước đầm Hải Cao, xóm Hải Cao, xã Thịnh Minh, thành phố Hoà Bình (gần nhà bà Lê Thị Tám) cho thấy các thông số đều đạt QCVN 08MT:2015/BTNMT đạt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt...

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra số 370/KL-STNMT của Sở TNMT Hoà Bình ngày 15/09/2020

Cùng với kết luận về các chỉ tiêu môi trường từ quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Môi trường Bắc Việt như trên, Sở TNMT kiến nghị Công ty Môi trường Bắc Việt thực hiện việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt đúng theo khối lượng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đồng thời “phối hợp với UBND thành phố Hoà Bình khẩn trương có giải pháp xử lý dứt điểm lượng rác còn tồn đọng, không để phát sinh nước rỉ rác tại khu tập kết rác” và nhanh chóng “phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện tuyến đường vận chuyển rác vào khu xử lý”.

leftcenterrightdel
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường  

Được biết, ngày 01/07/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án khu xử lý, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Hòa Bình- giai đoạn 1 tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn. Dự án đầu tư 1 dây chuyền xử lý rác công suất 100 tấn/ngày, bao gồm 1 hệ thống máy xé rác, 1 hệ thống tách tuyển mùn hữu cơ, 1 hệ thống tách tuyển từ, 1 hệ thống tái chế nilon, 1 dây chuyền đóng gạch block.

Thiết nghĩ, cấp có thẩm quyền cần xem xét, chỉ đạo UBND xã và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý đối với khu xử lý, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Hoà Bình tăng cường công tác dân vận, không để tập trung đông người, chặn xe chở rác vào công ty, áp dụng các biện pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

PV