Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu rõ: Thời gian qua, Ban đã chủ động, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đã tham mưu BTV ban hành 8 văn bản lãnh đạo về công tác nội chính; 6 văn bản lãnh đạo về phòng, chống tham nhũng; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp (CCTP).

Từ tháng 10/2020 đến nay, Ban đã tiếp 137 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý gần 1.300 đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham mưu đưa 5 vụ án, vụ việc vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; 6 vụ vào diện Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc, phối hợp giải quyết.

Trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định 9 nhiệm vụ, tập trung vào việc khắc phục các mặt hạn chế, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với BTV Tỉnh ủy. Cùng đó, đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phục vụ công tác tham mưu. Thực hiện hiệu quả chuyên đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn" giai đoạn 2021-2025 do Ban Nội chính T.Ư phát động. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng cán bộ "Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo".

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:bacgiang.gov.vn

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái ghi nhận, đánh giá cao thành tích Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thành tích đó đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, PCTN, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu cao hơn ở nhiệm kỳ này, Ban cần sớm xây dựng kế hoạch, tập trung khắc phục các mặt tồn tại, trong đó chủ động theo dõi, nắm bắt, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh những vụ việc kéo dài, gây mất an ninh chính trị. Chủ động tham mưu phát hiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Thống nhất quan điểm là phải xử lý kịp thời, nghiêm minh với các tập thể, cá nhân có sai phạm theo tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó, không có loại trừ, không có vùng cấm trong PCTN.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý, bên cạnh việc chủ động tham mưu các nội dung, nhiệm vụ cho Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính cần phối hợp tích cực, chặt chẽ hơn nữa với các ngành trong khối nội chính. Chủ động đẩy mạnh hoạt động CCTP; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng thực tiễn, bảo đảm sự căn cơ, lâu dài, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hà Tuấn