Tham dự buổi tiếp dân có Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; đại diện một số ban Đảng Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, HĐND TP, các Sở, Ngành TP và UBND Quận 2.

Mở đầu buổi tiếp công dân, Phó Ban Tiếp công dân TP Lê Văn Lộc cho biết: Thực hiện thông báo số 1483/TB - TTCP của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu nại của công dân dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP tiếp công dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm để công khai kết quả kiểm tra Kết luận của Thanh tra Chính phủ; thông báo kế hoạch của UBND TP về thực hiện Kết luận Thanh tra Chính phủ và ghi nhận ý kiến của người dân nhằm hoàn chỉnh bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho một số hộ dân bị ảnh hưởng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong  với người dân Thủ Thiêm 

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Thực hiện thông báo số 1483/TB - TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND TP đã có kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung theo Kết luận của Thanh tra Chính phủm, tập trung vào hai nội dung là lắng nghe ý kiến của người dân để hoàn chỉnh, bổ sung các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời, đối với các dự án trong khu tái định cư 160ha, hiện nay Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ công tác bao gồm các Bộ, Ngành và hiện nay đang triển khai rà soát. Còn việc bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, tại cuộc gặp các hộ dân 4,3ha vừa qua đã lắng nghe ý kiến của các hộ dân góp ý để bổ sung hoàn chỉnh các chính sách. Buổi tiếp xúc hôm nay có 10 vấn đề xin ý người dân để hoàn chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thay mặt Tổ công tác, liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết: Tổ công tác đã rà soát các chính sách và thấy có 10 vấn đề báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP quyết định để có sự thay đổi, đảm bảo phù hợp và hài hòa hơn. Vấn đề này có liên quan đến khoảng trên 2.000 hộ.

Theo Ban Tiếp công dân TP, ngoài khoảng 35/50 hộ dân được mời tham dự buổi tiếp, số hộ dân không có thư mời, nhưng có nhu cầu tham dự được bố trí ngồi ở tầng trệt và có màn hình để theo dõi trực tiếp buổi tiếp xúc.

Đình Thuyết