Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nhân viên giỏi, thợ giỏi. Đến nay, Công ty đã công nhận, đào tạo 196 nhân viên giỏi, thợ giỏi tại các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian qua, đội ngũ này có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp. 

Từ đội ngũ nhân viên, thợ giỏi này đã có 39 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được công nhận. Có 40 nhân viên giỏi, thợ giỏi đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Công ty, chiếm hơn 38% số cán bô,̣ công nhân viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn Công ty. Công ty có chế độ đãi ngộ về tiền lương, thưởng, tham quan nghỉ mát, điều dưỡng… và năm 2018, tiền lương sản phẩm bình quân của nhân viên giỏi, thợ giỏi là hơn 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,1% so với năm 2017. Để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã có những thành tích cao trong năm 2018, Công ty đã khen thưởng tổng số tiền gần 700 triệu đồng cho Hội đồng sáng kiến, 64 nhân viên giỏi, thợ giỏi tiêu biểu và 30 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sáng kiến.

Bên cạnh công tác đào tạo nhân viên giỏi, thợ giỏi, công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất cũng được Công ty chú trọng và đẩy mạnh, phát huy sự sáng tạo của toàn thể cán bô,̣ công nhân viên từ bộ phận sản xuất trực tiếp đến gián tiếp, góp phần giảm chi phí sản xuất, giải quyết triệt để một số điểm nghẽn trong dây chuyền sản xuất Alumin, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động và an toàn môi trường. Các sáng kiến tiêu biểu vượt trội được công nhận. Đơn cử, sáng kiến lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy để thu hồi nước từ hồ thải quặng đuôi số 6 về tái sử dụng tại Nhà máy Tuyển thay vì xả thải ra môi trường như trước đây. Sáng kiến này đã tiết giảm chi phí về điện năng, nhân công vận hành, sửa chữa thiết bị, giảm thuế sử dụng tài nguyên và phí xả thải ra môi trường… Theo tính toán, việc áp dụng sáng kiến này tiết kiệm cho Công ty khoảng 7 tỷ đồng/năm. Sáng kiến lắp đặt thêm hệ thống đường ống để đưa một phần lưu lượng từ thiết bị cô đặc cấp 6 về bồn sau cô đặc tại Phân xưởng Hòa tách - Cô đặc đã tăng công suất loại nước, tăng công suất sản xuất alumin, giảm tiêu hao hơi hạ áp, từ đó giúp tiết kiệm khoảng 24 tỷ đồng/năm. Quan trọng hơn, sáng kiến này đã giải quyết được điểm nghẽn trong dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao và vượt công suất thiết kế sản xuất Alumin trong năm 2018. Ngoài ra, sáng kiến thay đổi mô hình sản xuất khu vực đóng bao Alumin từ 3 ca 4 kíp thành 2 ca 3 kíp đã tiết giảm hơn 10 công nhân vận hành, giảm thời gian hoạt động của thiết bị nhưng vẫn đáp ứng sản lượng sản xuất và sáng kiến này đã đem lại giá trị làm lợi khoảng 1,2 tỷ đồng/năm./.