Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch là bắt buộc và thường xuyên, áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi.

Theo đó, việc chuyển đổi phải thực hiện theo nguyên tắc: Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc chuyển đổi phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; phải được thực hiện theo kế hoạch, công khai trong đơn vị.

“Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức”, Kế hoạch nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Hội nghị công chức, người lao động và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 của Thanh tra Bộ LĐTBXH. (Ảnh minh hoạ, nguồn: Thanh tra Bộ)

Tuy nhiên, những trường hợp sau chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác.

Nội dung chuyển đổi, gồm: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong cùng đơn vị; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các đơn vị trong phạm vi quản lý của Bộ. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. Trong khi đó, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chia ra làm 02 trường hợp. Đối với công chức, viên chức làm việc tại ví trí công tác thuộc các lĩnh vực ngành LĐTBXH thực hiện theo danh mục quy định tại Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Đối với công chức, viên chức làm việc tại các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực của ngành khác thực hiện theo quy định tại Phụ lục danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Thanh tra Bộ hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ theo nội dung của Kế hoạch. Đồng thời, kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện trái quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt