leftcenterrightdel
 Rừng phòng hộ Ayun Pa, Gia Lai (ảnh internet)

Thực hiện văn bản số 2879/UBND-NC ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về xử lý kiến nghị sau thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn quy định để chuyển hồ sơ vụ việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa đến cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh để tiếp nhận, thụ lý theo quy định.

Trước đó, qua Kết luận số 24/KL-TTr ngày 18/12/2018 của Thanh tra tỉnh, đã phát hiện hành vi sai phạm có dấu hiệu tội phạm sau:

Từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở hồ sơ kiểm kê rừng được phê duyệt, hồ sơ rà soát, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra, đối chiếu và đo đạc thực tế diện tích rừng, thể hiện BQL đã để mất 551,57ha rừng so với kết quả kiểm kê năm 2014. Trong đó, diện tích BQL khoán bảo vệ rừng từ năm 2015 về trước là 236,82ha; diện tích không khoán quản lý, bảo vệ rừng là 252,97ha; diện tích khoán năm 2016 là 61,77ha.

Căn cứ điểm 0 Khoản 1 Điều 48 Luật Thanh tra năm 2010 và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại văn bản số 2879/UBND-NC ngày 21/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh quyết định chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra tại BQL rừng phòng hội Ayun Pa đến cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt