Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Quảng – Chủ tịch UBND xã Đông Các trong buổi làm việc với phóng viên. Ông Quảng cho hay, nhận thức được tầm quan trọng của công tác ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, thủ trưởng cơ quan luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa tham nhũng. UBND xã kịp thời phổ biến, tuyên truyền, giáo dục và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt các chế độ, định mức. Ngoài ra, để tránh tình trạng tham nhũng do cơ quan mình quản lý, UBND xã tổ chức công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Văn Quảng - Chủ tịch UBND xã Đông Các (Ảnh: Duy Phường) 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm luôn được Đảng ủy và UBND quan tâm thường xuyên. Hàng năm, lãnh đạo UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến các Đảng viên, công chức, viên chức, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thông qua đài truyền thanh, các hội nghị, các cuộc họp giao ban hàng tháng tại cơ quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng luôn gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, được duy trì thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.

UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng; thực hiện công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc; thực hiện công khai quy định về đấu thầu, các công trình có nguồn vốn từ ngân sách; công khai quy hoạch, kế hoạch, danh mục, nguồn vốn đầu tư; công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất, trong công tác tổ chức cán bộ.

Cụ thể hơn, trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong quy hoạch và các thủ tục hành chính như: hợp đồng giao khoán, giao thầu; miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; phê duyệt kế hoạch đấu thầu; xác nhận đơn xin miễn, giảm thuế môn bài,… Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm sau khi được HĐND xã phê duyệt; công khai việc thực hiện dự toán, quyết toán và niêm yết công khai tại văn phòng UBND xã và qua hệ thống truyền thanh xã; công khai việc thu các khoản quỹ thiên tai, quốc phòng, đất 5% công điền theo đúng quy định.

Trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản, biên bản giao hàng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn về thuế. Về xây dựng cơ bản, Đảng ủy, HĐND ra Nghị quyết, họp công khai xuống cơ sở; có hồ sơ quy hoạch đất, hồ sơ đấu thầu công trình, các quyết định về trúng thầu hoặc chỉ định thầu các hợp đồng, các biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu công trình, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

leftcenterrightdel

Trụ sở làm việc chính quyền xã Đông Các (Ảnh: Duy Phường) 

Trong quản lý và sử dụng đất, thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch trong quy hoạch và thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất, người trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; cho thuê đất nông nghiệp đối với cá nhân, hộ gia đình; hòa giải tranh chấp đất đai,…

Đối với cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn cải cách hành chính với phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; niêm yết 8 danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan nhằm giải quyết công việc hành chính đạt kết quả tốt nhất và đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh của công dân tới lãnh đạo chính quyền địa phương. UBND xã duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân của Chủ tịch vào ngày thứ 5 hàng tuần và thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18 Luật Tiếp công dân. Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Việc tiếp công dân đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện; luôn đảm bảo tính khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; tôn trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Ông Quảng chia sẻ thêm:”Nhờ đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua xã chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra. Việc thực hành tiết kiệm được quan tâm, chỉ đạo, tuy nhiên vẫn còn số ít cán bộ, công chức chưa có ý thức cao trong bảo vệ tài sản công của cơ quan. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chấn chỉnh, nhắc nhở để đảm bảo cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các mặt hoạt động của cơ quan, làm trong sạch bộ máy chính quyền cơ sở”./.

Duy Phường