Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh này đã thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại đề ngày 27/12/2019 của ông Nguyễn Mai Phú thường trú số 33, đường Lý Thường Kiệt, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khiếu nại Quyết định số 7834/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Phú liên quan đến việc thu hồi đất tại phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp để xây dựng công trình đường và quỹ đất 02 bên đường 706B thuộc thành phố Phan Thiết.

Căn cứ kết quả xác minh và đối thoại với ông Nguyễn Mai Phú, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về việc giải quyết khiếu nại lần hai với nội dung: Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mai Phú khiếu nại Quyết định số 7834/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Phú liên quan đến việc thu hồi đất tại phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp để xây dựng công trình đường và quỹ đất 02 bên đường 706B thuộc thành phố Phan Thiết.

Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 7834/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Phú là đúng quy định pháp luật.

Giao Thanh tra tỉnh mời ông Nguyễn Mai Phú đến trao Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại lần hai và giải thích pháp luật để ông Phú biết, thực hiện.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu ông Nguyễn Mai Phú không đồng ý nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh, thì tùy theo nội dung không đồng ý ông Phú có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Đình Thuyết