Với tốc độ tiêu thụ điện tăng hơn 10%/năm, đứng trước nguy cơ mất cân đối cung cầu về điện tại khu vực các tỉnh/ thành phố phía Nam; thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Cần Thơ đã khẩn trương thực hiện các hoạt động DSM/DR với mục tiêu phân bố lại nhu cầu phụ tải giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường để san bằng biểu đồ phụ tải, tăng hệ số phụ tải, tối ưu hóa sử dụng năng lượng. 

Tại Hội nghị, Sở Công thương thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước. Các chủ trương của Chính phủ và Bộ Công thương về chương trình DR, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, Lãnh đạo Sở Công thương thành phố Cần Thơ và đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam

Mục tiêu chính là để khách hàng tích cực chung tay nâng cao hiệu quả kinh tế phát triển bền vững chung của hệ thống điện, ngành năng lượng vì lợi ích của quốc gia, góp phần phát triển trong sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng ổn định và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới. 

Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của ngành điện trong công tác phối hợp với địa phương vận động khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm ký kết thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại và tự nguyện. Cũng tại Hội nghị khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm ký thỏa thuận tham gia chương trình DR với Công ty Điện lực Cần Thơ. 

Với sự ủng hộ, tuyên truyền vận động của UBND thành phố Cần Thơ, Sở Công thương, các ban ngành địa phương và đặc biệt là niềm tin của khách hàng đối với ngành điện nói chung, Công ty Điện lực Cần Thơ nói riêng, khách hàng đã thể hiện sự ủng hộ cao bằng việc thực hiện ký kết thỏa thuận tham gia chương trình DR ngay tại Hội nghị. Đây là những hình ảnh đẹp trong công tác phối hợp thực hiện mục tiêu quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giữa ngành điện với địa phương và khách hàng sử dụng điện.

Lưu Trang