Trong 6 tháng, alumin sản xuất quy đổi 351.022 tấn, đạt 54,0% kế hoạch năm, bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2019. Alumin tiêu thụ 277.512 tấn, đạt 45,8% kế hoạch năm, bằng 90,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu 1.219,3 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch năm, bằng 72,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến 17 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch năm, bằng 57,0% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện tại, toàn Công ty có 1.418 lao động, giảm 11 lao động theo kế hoạch được TKV giao đầu năm và giảm 72 người so với cùng kỳ năm 2019. Tiền lương bình quân dự kiến chi đạt 14,9 triệu đồng/người/ tháng, bằng 138,7% so với kế hoạch năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

leftcenterrightdel
Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV: Giảm sâu chi phí, đảm bảo hiệu quả 

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, LDA cũng chú trọng đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý kỹ thuật; công tác cơ điện; công tác lưu kho, tiêu thụ sản phẩm; công tác an toàn môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý… Nhờ các công tác này được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, các chỉ tiêu tiêu hao được kiểm soát, tiết giảm được chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn dự án.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, LDA đặt ra mục tiêu và giải pháp như: Duy trì vận hành dây chuyền sản xuất ổn định ở mức tải cao, phấn đấu năm 2020 đạt sản lượng  trên 700.000 tấn alumin quy đổi; quản trị tốt công nghệ đảm bảo các chỉ tiêu tiêu hao thấp hơn kế hoạch; vận hành mô hình khai thác mùa mưa, duy trì quặng khai thác đủ cấp cho tuyển ngay cả trong mùa mưa, đến cuối năm 2020 và sau này sẽ gần như không phải khai thác để dữ trữ trong kho; thực hiện tốt Quy hoạch thải bùn, sử dụng nước hồ bùn đỏ, phấn đấu không phải xử lý nước dư hồ bùn đỏ… 

PV