Cụ thể, thu NSNN hoàn thành vượt dự toán, với mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm, hầu hết các chi tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện năm 2018, cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ hoạt động SXKD, thu từ SXKD tăng 17% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 11,2%.

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Cục Thuế hoàn thành toàn diện cả về kế hoạch thanh tra và kiểm tra. Việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo phương thức điện tử, theo chuyên đề và tập trung vào các trường hợp có rủi ro cao về thuế có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thương mại, chuyển giá. Để tăng cường hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cơ quan Công an (trong năm 2019, chủ động phổi hợp với Phòng PC03 - Công An TP Hà Nội điều tra, phá vụ án gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT), cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan ban ngành khác triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuể; đẩy mạnh công tác trao đổi nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; tích cực đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ...

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực công chức, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Năm 2019, Cục Thuế đã hoàn thành 18.702 cuộc thanh, kiểm tra đạt 112% so Kế hoạch với tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 3.711 tỷ; giảm thuế GTGT được khấu trừ 435,1 tỷ; giảm lỗ 7.089 tỷ.

Công tác nợ tiếp tục là điểm sáng, nổi bật trong công tác quản lý thuế năm 2019 của Cục Thuế. Bên cạnh việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thu nợ và triển khai các giải pháp quản lý nợ theo quy trình, quy định, Cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như: Tham mưu UBND thành phố thực hiện không cấp phép dự án đầu tư mới, điều chỉnh quy hoạch dự án đối với các chủ đầu tư còn đang nợ đọng nghĩa vụ với NSNN; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện các chuỗi phóng sự liên quan đến các đơn vị nợ chây ỳ; kiểm soát chặt chẽ dữ liệu kê khai, nộp thuế; dự báo, ngăn chặn kịp thời số nợ đọng thuế mới phát sinh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - L.A

Đáng chú ý, năm qua, Cục thuế đã thực hiện thanh tra đột xuất và toàn diện đối với các trường hợp nợ thuế lớn. Bên cạnh đó, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thụ hưởng đầy đủ ưu đãi theo pháp luật, từ đó các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh, có dòng tiền và nộp thuế vào NSNN, Cục Thuế cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị Trung ương, Địa phương đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Kết quả thu hồi và xử lý nợ đọng thuế 9.230 tỷ, đóng góp quan trọng trong kết quả thu ngân sách; tổng nợ trên dưới 90 ngày đến thời điểm 31/12/2019 giảm 697 tỷ (-5,68%) so với thời điểm 31/12/2018, số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày năm sau tiếp tục giảm so với năm trước.

Cục Thuế cho biết, công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương luôn được đặt lên hàng đầu, Cục thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong ngành. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ; tăng cường tổ chức thường xuyên nhiều cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thái độ, tác phong làm việc, chất lượng phục vụ người nộp thuế của các cán bộ công chức thuế Thủ đô, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế.

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, do đó việc hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong Kế hoạch giai đoạn 2017-2020 nói chung và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cục Thuế TP Hà Nội quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 được giao, đóng góp nguồn thu quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như của cả nước./.

Lan Anh