Dựa trên Kết luận thanh tra số 2234/KL-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 372/BC-TNMT ngày 30/11/2018 gửi UBND tỉnh về việc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Phú Lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc đôn đốc, xác minh các điều kiện phục vụ việc cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt hành chính đối với các tổ chức chưa thực hiện quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh gây ô nhiễm môi trường  nghiêm trọng (ảnh internet)

Tại Kết luận thanh tra số 2234/KL-UBND, Thanh tra tỉnh nêu rõ, tại Cụm công nghiệp Phú Lâm có 3/30 cơ sở sản xuất không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; 9/30 cơ sở không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận; 17/30 cơ sở sản xuất không xây lắp công trình bảo vệ môi trường. Tất cả 30 cơ sở tại Cụm công nghiệp Phú Lâm đều không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định.

Việc chuyển giao chất thải nguy hại cũng không được thực hiện nghiêm túc. Có 15 cơ sở không ký kết hợp đồng với đơn vị có cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý.

Ngoài ra, có tới 26/30 cơ sở không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 6 cơ sở không thực hiện chương trình giám sát môi trường; 10 cơ sở không thực hiện việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại.

Đặc biệt, có tới 50% cơ sở không kê khai và nộp phí nước thải công nghiệp. Hầu hết các cơ sở (27/30) có hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép…

Căn cứ vào Kết luận thanh tra số 2234/KL-UBND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành hàng loạt các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty thuộc Cụm công nghiệp Phú Lâm./.

Minh Nguyệt