Trong thời gian qua, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, tới 100% các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thụ hưởng tín dụng chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.  

Tuy nhiên, các xã vùng sâu, vùng xa tập trung chủ yếu là đồng báo dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn chưa cao, ý thức tự vươn lên giảm nghèo còn hạn chế… Chính vì vậy, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên công tác “dân vận” để đồng vốn phát huy hiệu quả.

Tại Tọa đàm trực tuyến “Dân vận khéo trong công tác giảm nghèo” do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với NHCSXH tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cho biết, đa số hộ dân tộc thiểu số sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được thụ hưởng tín dụng CSXH, trong đó có hộ vay vốn từ 2 - 3 chương trình tín dụng ưu đãi. Vốn tín dụng CSXH đã góp phần giúp hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo. Trong đó, có gần 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 860.000 lao động; giúp gần 300.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ dân tộc thiểu số được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1,6 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 233.000 căn nhà ở...

leftcenterrightdel
 Nhiều hộ nông dân được hỗ trợ từ nguồn vốn của Nhà nước trong giảm nghèo. Ảnh: Lambinh.gov.vn

Bên cạnh đó, vốn tín dụng CSXH đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống. Họ được tiếp cận nguồn vốn của Chính phủ để thực tập làm ăn, tạo việc làm, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, cũng như trình độ quản lý vốn để dần vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số... Đặc biệt, thông qua sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động đến nhận thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Để đạt được những kết quả khả quan như trên, tại các chi nhánh NHCSXH tỉnh và phòng giao dịch huyện, cùng với việc thực hiện tốt chủ trương, quy định trong hoạt động tín dụng chính sách, mỗi cán bộ NHCSXH còn phải thường xuyên thực hiện công tác “dân vận”. Bởi với đối tượng khách hàng đặc thù là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có trình độ dân trí chưa cao, ý thức tự vươn lên giảm nghèo còn kém... nên khả năng phát triển sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Mặt khác, các chương trình cho vay đều không phải thế chấp nên mức độ rủi ro tín dụng rất cao. Chính vì vậy, công tác “dân vận” để bà còn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay là điều rất quan trọng.

Cụ thể, cán bộ NHCSXH phải khéo léo, tận tâm, tận lực, phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy, chính quyền cơ sở từ tổ dân phố đến thôn, buôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bởi đó là “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong việc chuyển tải và phát huy nguồn vốn đến tay đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, mỗi cán bộ NHCSXH đều nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc được giao, đối với xã hội và với người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách.

Thực tế công tác cho thấy, chất lượng tín dụng chính sách đang tiếp tục ổn định và ngày càng được nâng lên. Những kết quả đó đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ trong công tác giảm nghèo.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam (ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Như vậy, dân vận khéo là công cụ đắc lực để thực hiện việc chuyển tải tín dụng chính sách đến với người dân, đặc biệt là người dân vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Để tiếp tục phát huy công tác “dân vận”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao, theo lãnh đạo NHCSXH, cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng CSXH, tổ chức rà soát các chương trình tín dụng CSXH để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đối tượng cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, niêm yết công khai, minh bạch quy trình, thủ tục cho vay tại các điểm giao dịch xã… Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nhất là tại các điểm giao dịch xã.

Ngoài ra, NHCSXH đang xây dựng mô hình người vay vốn tập trung một mối vào Chủ tịch UBND xã. Toàn bộ vốn đưa về xã, Chủ tịch UBND xã điều phối vay, hộ nào vay trước, hộ nào vay sau, vay sản xuất cây, con gì thì được kết hợp trong xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là công tác dân vận, NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các trưởng thôn/ấp..., Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn cho các hộ vay để sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Hoàng Minh