Cụ thể, đối với các huyện được giao chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới(NTM): để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên cơ sở giải quyết dứt điểm và không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản (XDCB), yêu cầu các huyện rà soát, điều chỉnh toàn bộ các Đề án xây dựng NTM đã duyệt, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với khả năng huy động nguồn lực; Tính toán, phân tích, lựa chọn hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công các hạng mục, công trình, đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Tổ chức tốt công tác giám sát cộng đồng để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Đối với các đơn vị được giao xây dựng cơ sở vật chất để đạt chuẩn năm 2018, cần xây dựng kế hoạch, rà soát nguồn lực (đối với các dự án được bố trí nguồn thu từ đất) để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh TP giao năm 2018.

leftcenterrightdel
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả  (Ảnh minh họa)

Các quận, huyện, thị xã rà soát các khoản thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản như: Nợ tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí... của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cơ sở nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu. Tăng cường công tác quản lý đất đai và tăng thu ngân sách từ nguồn thu từ đất; Rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt, đồng thời khẩn trương hoàn thành hạ tầng và tổ chức đấu giá các dự án đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách, bổ sung vốn cho đầu tư phát triển. Kiên quyết giảm chi, dừng chi những khoản chi đã giao kế hoạch nhưng xét thấy chưa thật cần thiết; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) đảm bảo phù hợp với kế hoạch thu ngân sách và kế hoạch kinh tế - xã hội. Đối với khối huyện: bố trí các khoản chi sự nghiệp kinh tế gắn với chương trình, kế hoạch xây dựng NTM; cắt giảm một số nội dung, nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để bổ sung nguồn xây dựng NTM.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện theo mức kế hoạch vốn được giao, không yêu cầu nhà thầu ứng vốn thi công, tuyệt đối không để phát sinh nợ XDCB. Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng theo quy định. UBND các huyện chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất theo kế hoạch được duyệt; rà soát quỹ đất xen kẹt, giải quyết các tồn tại, về đất đai trên địa bàn để tăng thu từ đất, tạo nguồn bổ sung vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2018.

Khẩn trương rà soát, lập danh mục các dự án chưa quyết toán, xây dựng hệ thống thông tin về tình hình quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án theo phân cấp, các nội dung vướng mắc liên quan đến các sở, ngành TP phải bám sát, quyết liệt để được tháo gỡ dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND TP làm rõ nội dung vướng mắc, đề xuất phương án xử lý…

PV