Tham dự phiên họp có ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Euywhan Kim, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC); bà Mathilde Mesnard, Phó Trưởng Ban Tài chính và Doanh nghiệp, khu vực châu Á – Thái Bình Dương (OECD)

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Phiên họp (ảnh D.Nguyễn)

Phiên họp tập trung thảo luận cấp cao về phương hướng thúc đẩy hợp tác về phòng, chống tham nhũng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề về phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầngnhư: Định hướng công tác phòng chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng; các biện pháp nhằm nâng cao công tác phòng chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu  vực Châu Á - Thái Bình Dương.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng (ngoài cùng bên trái) (ảnh D.Nguyễn)

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhận định, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng là rất lớn. Một trong những biện pháp nhằm nâng cao công tác phòng chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng đó ngoài việc thường xuyên tổng kết đánh giá để hoàn thiện chính sách, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc quan trọng nhất là phải công khai minh bạch để có sự giám sát rộng rãi của cộng đồng.

Cùng với kết quả của hai cuộc họp BI và PIN, Phiên thảo luận cấp cao đã xác định rõ nét hơn định hướng hành động trong giai đoạn tiếp theo về phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực, qua đó xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, liêm chính và một xã hội tốt đẹp.

Dương Nguyễn