leftcenterrightdel
 Dù là nước mắm truyền thống hay nước mắm công nghiệp đều phải tuân thủ quy chuẩn về an toàn thực phẩm. (Ảnh minh họa)

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc,  Ban soạn thảo sẽ dừng công bố Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" để tiếp tục tập hợp ý kiến các nhà khoa học, các tổ chức, hiệp hội...

Theo đó, để hoàn thiện Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm", Ban soạn thảo sẽ tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản đối với các chuyên gia, các tổ chức, hoặc thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo... để có những ý kiến tốt nhất về tiêu chuẩn nước mắm.

Mục đích cuối cùng của Dự thảo này là nhằm đưa ra một bộ quy chuẩn hoàn chỉnh, hợp pháp, đầy đủ để làm căn cứ đánh giá, áp dụng trong thực tế nhằm đảm bảo sức khoẻ, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng đến các tổ chức sản xuất kinh doanh nước mắm, dù là “nước chấm công nghiệp” hay “nước mắm truyền thống”.       

Bộ tiêu chuẩn quốc gia, quy phạm thực hành sản phẩm  khi đưa vào cuộc sống đều phải đảm bảo ba nguyên tắc: Thứ nhất là phải phù hợp với trình độ phát triển của Việt Nam ở từng giai đoạn.

Thứ hai, mỗi bộ tiêu chuẩn phải đảm bảo sự đồng thuận của các thành phần liên quan trong xã hội. Thứ ba, phải đảm bảo sự hài hoà lợi ích của các bên liên quan. 

Tuy nhiên, cả Bộ KHCN, Bộ NNPTNT và Ban soạn thảo Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sẽ cùng Bộ Khoa học và  Công nghệ hoàn thiện Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm", thống nhất quan điểm, mục đích cuối cùng là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo về sản xuất trong nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên.

Bằng các cuộc trao đổi, hội thảo, tọa đàm…, các bên sẽ thu thập ý kiến của các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong ngành thực phẩm, y tế… để đảm bảo các tiêu chí nêu trên.

Theo Laodong.vn