Cụ thể, Bộ GDĐT điều động các đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

134 trường có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan. Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

leftcenterrightdel
 Bộ GDĐT huy động gần 6.000 cán bộ, giảng viên của 134 đại học, học viện, trường đại học trên cả nước tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020. (ảnh: Minh Nguyệt)

Đặc biệt, cán bộ, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi. Bộ GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về Bộ.

Đồng thời, các trường có trách nhiệm cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ cốt cán về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.

Bên cạnh việc chịu trách nhiệm về công tác nhân sự, các trường còn chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.

Tổng số 5.994 cán bộ, giảng viên của các đại học, học viện, trường đại học sẽ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bộ GDĐT yêu cầu danh sách cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác in sao đề thi gửi về Bộ trước ngày 15/7/2020; Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác coi thi gửi về Bộ trước ngày 20/7/2020; Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra công tác chấm thi gửi về Bộ trước ngày 30/7/2020./.

Minh Nguyệt