Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND, triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn này, sẽ nâng cao năng lực giám sát ATTTM cho thành phố để tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm phạm, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất ATTTM đối với các hệ thống thông tin, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố. Nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát ATTTM; xây dựng đội ngũ giám sát ATTTM chuyên nghiệp và kỷ luật; tăng cường hiệu quả, khả năng phát hiện, ứng phó tấn công, sự cố ATTTM, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử bền vững. Tham gia mạng lưới hệ thống giám sát ATTTM trên toàn quốc, đảm bảo liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giám sát, ứng cứu sự cố ATTTM theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan điều phối quốc gia.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, việc giám sát ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử được thực hiện theo hướng dẫn và các quy định của các bộ, ngành, đồng thời, cập nhật, bổ sung quy chế đảm bảo ATTTM trong các cơ quan nhà nước TP Hà Nội. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật giám sát ATTTM; các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giám sát ATTTM.

leftcenterrightdel
Hà Nội sẽ nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử

Về thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống quan trắc và giám sát ATTTM, sẽ tổ chức thực hiện các phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và cơ quan điều phối quốc gia. Cụ thể: Triển khai đồng bộ hệ thống quan trắc và giám sát ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của TP đảm bảo kết nối, đáp ứng các yêu cầu từ Trung tâm Giám sát an ninh thông tin TP; kết nối với hệ thống giám sát ATTTM quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách của Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, đánh giá, ứng cứu sự cố ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của TP.

Tổ chức thu thập, lưu trữ, phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống chia sẻ, cảnh báo nguy cơ, sự cố tình hình ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử TP. Bố trí nhân sự, thuê chuyên gia ATTTM để đảm bảo tính liên tục các hoạt động giám sát an toàn mạng 24 giờ/7 ngày đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT đạt cấp độ 3 trở lên; theo dõi, phân tích, xác minh và kịp thời cảnh báo dấu hiệu tấn công, sự cố ATTTM liên quan đến các hệ thống thông tin của chính phủ điện tử TP; phối hợp cơ quan điều phối quốc gia để ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm ATTTM trong trường hợp vượt khả năng tự ứng cứu, bảo vệ hệ thống, dịch vụ CNTT.

Cùng với đó, TP đẩy mạnh hoạt động giám sát ATTTM của các nhà mạng ISP và doanh nghiệp cung cấp hệ thống, dịch vụ phục vụ chính quyền điện tử. Kiểm tra, đánh giá, giám sát mức độ an toàn thông tin đối với các hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước TP Hà Nội. Định kỳ 6 tháng và hang năm tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống quan trắc, giám sát ATTTM và việc kết nối, phối hợp, trao dổi thông tin, dữ liệu giám sát, cảnh báo sự cố an ATTTM với trung tâm giám sát  ATTTM Quốc gia, gửi báo cáo Bộ TT&TT.

Đảm bảo Nguồn nhân lực giám sát, bảo dảm ATTTM. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, có cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực giám sát, ứng cứu sự cố, bảo đảm ATTTM; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các chương trình huấn luyện, diễn tập nâng cao các kỹ năng, kỹ thuật và nghiệp vụ cho đội ngũ nhan lực, chuyên gia trong các cơ quan nhà nước và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của TP. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức an toàn thông tin cho công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước TP.

Tiếp tục bổ sung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thuê đội ngũ chuyên gia phục vụ giám sát, phân tích, cảnh báo nguy cơ mất ATTTM và hỗ trợ ứng cứu, xử lý sự cố cho hệ thống, ứng dụng dịch vụ phục vụ Chính quyền điện tử TP. Khuyến khích thuê dịch vụ kỹ thuật và nhân sự trong triển khai giám sát ATTTM cho hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử TP.

H.T