Theo đó, sẽ thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành việc thực hiện quy định, nhiệm vụ quản lý về ATTP tại tuyến huyện, xã, tránh chồng chéo, bỏ sót, trùng lặp và có trọng tâm, trọng điểm trong thanh tra kiểm tra. Mặt khác, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; thực hiện lấy mẫu hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm. Đặc biệt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về ATTP.

Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tồn dư hóa chất độc hại, chất cấm trong rau, củ, quả, thịt; hoạt động giết mổ và điều kiện vệ sinh thú y của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; hàng hóa lưu thông, phân phối thực phẩm…

Đẩy mạnh hoạt động giám sát chủ động đối với những sản phẩm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao để cảnh báo sớm cho cộng đồng; giám sát đảm bảo ATTP phục vụ các hội nghị, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Về tổ chức thực hiện, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác quản lý nhà nước về ATTP, việc thực hiện các quy định về ATTP của các cơ sở thực phẩm trong các đợt cao điểm hoặc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế và đề nghị của sở nguyên ngành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý theo kế hoạch đã được phê duyệt, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông thâm thủy sản theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt n ăm 2020. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong các dịp trọng điểm theo kế hoạch của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP.

Sở Công thương triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ATTP theo ngành hàng thực phẩm được phân công quản lý và kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng lưu thông trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm ghi nhãn không đúng quy định…/.

Minh Nguyệt