Theo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp được Hà Nội đặt lên hàng đầu. Theo đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã đôn đốc các địa phương và nông dân thực hiện tốt công tác thu hoạch vụ Xuân và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ mùa 2017, vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thương mại dịch vụ; hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn TP có 46 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trong đó một số địa phương có nhiều mô hình như Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Quốc Oai…

Từ đó, thu nhập và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tính đến hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 3,65%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế có bác sỹ công tác khám chữa bệnh; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại một số huyện đã được nâng lên...

Về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mặc dù bộ tiêu chí mới có nhiều tiêu chí cao hơn so với trước, song các xã đã tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt một số kết quả. Đến nay, toàn TP có 255/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 66,06%).

leftcenterrightdel
Hà Nội có 66,06% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, hiện tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch là 40%. Thành phố đang gấp rút xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống, sông Hồng, cùng với đó tiếp tục giao cho các doanh nghiệp để hoàn thiện, đưa vào hoạt động một số trạm cấp nước cục bộ tại một số xã, phấn đấu hết năm 2017 có 50% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và đến 2020 tỷ lệ này cơ bản đạt 100%.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Hà Nội yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực nông nghiệp từ thành phố đến cơ sở, nâng cao năng lực hệ thống sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn đáp ứng yêu cầu sản xuất; áp dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Hà Nội yêu cầu tập trung phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân. Phát triển hệ thống dịch vụ để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng về nông nghiệp.

Đặc biệt, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đối với gần 14 nghìn thửa cần được tiếp tục hoàn thiện; các quận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các huyện trong xây dựng nông thôn mới./.

Quỳnh An