Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở khẩn trương, nghiêm túc triển khai chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh vào địa bàn Thành phố; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 20-02-2019 của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng nguồn kinh phí năm 2019 triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi ở tất cả các quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện tốt các giải pháp chuyên môn, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh hằng ngày, kịp thời lấy mẫu, kiểm tra chuyên môn, ứng phó ngay khi có lợn ốm chết, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chuẩn bị đầy đủ nguồn vật tư, hóa chất, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống và tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thiết lập các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hoạt động vận chuyển, lưu thông lợn trên địa bàn; tập trung ở các đầu mối, các cơ sở giết mổ, nhất là việc nhập lợn từ các tỉnh, thành về Hà Nội.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nhập lậu, nhập lợn không rõ nguồn gốc. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận thôn, xóm, cụm dân cư; kịp thời xử lý ngay tại cơ sở theo đúng quy trình kỹ thuật khi có gia súc ốm, chết. Thực hiện đợt tổng tẩy uế môi trường, vệ sinh tiêu độc toàn Thành phố...Ngoài ra cần chú ý đến việc hỗ trợ thiệt hại và tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền.

Được biết, Hà Nội là địa phương có tổng đàn vật nuôi dẫn đầu cả nước, riêng đàn lợn có đến gần 2 triệu con. Do vậy, phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trước mắt.

PV