leftcenterrightdel
Hà Nội  xử lý nghiêm, giải tỏa triệt để các điểm, bãi trông xe trái phép trên địa bàn 
Hiện nay, tình hình vi phạm tại các điểm trông giữ xe vẫn còn tái diễn. Một số điểm trông giữ xe đã hết hạn giấy phép vẫn tồn tại; nhiều điểm trông giữ phương tiện được cấp phép không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép gây mất trật tự an toàn giao thông, đô thị và gây bức xúc trong dư luận.

Theo Công văn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị tại các điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố, Sở Giao thông vận tải giao Thanh tra giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an Thành phố, chính quyền địa phương, Ban Duy tu hạ tầng các công trình giao thông và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm 07 đơn vị có các điểm trông giữ xe đã hết hạn giấy phép. Đồng thời, tiếp tục tổng kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện; tổ chức xử lý nghiêm và giải tỏa triệt để (tháo biển “P”, xóa vạch sơn, cẩu kéo giải tỏa các phương tiện vi phạm) tại các điểm đỗ xe trái phép (không phép, đã thu hồi hoặc hết hạn giấy phép). Thống nhất đề xuất Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với các điểm, bãi trông giữ xe cố tình vi phạm nhiều lần hoặc gây bức xúc trong dư luận. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ, dừng phương tiện sai quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị.

Sở Giao thông Vận tải cũng giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đôn đốc, tổng hợp thường xuyên kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện. Đề xuất xử lý theo quy định. Ban Duy tu hạ tầng các công trình giao thông phối hợp với Thanh tra GTVT và các lực lượng chức năng tổ chức việc tháo biển, xóa vạch sơn tại các điểm đỗ xe đã bị xử lý, thu hồi theo quy định.

PV