Học viện lấy chất lượng đào tạo, giá trị công bố các công trình nghiên cứu khoa học, chất lượng các sản phẩm thuốc, dịch vụ đào tạo, khám chữa bệnh làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Học viện, trong năm học 2018 – 2019 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe tham gia học tập, không vi phạm pháp luật.

2. Phương thức tuyển sinh:

Nhà trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có tổ hợp 03 bài thi/môn thi Toán - Vật lý - Hóa học và Toán - Hóa học - Sinh học để xét tuyển.

3. Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo:

- Ngành Y học cổ truyền: 530 chỉ tiêu

- Ngành Y khoa: 120 chỉ tiêu

- Ngành Dược học: 120 chỉ tiêu.

- Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc

4. Các thông tin cần thiết để các thi sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:

- Mã trường: HYD

- Mã số ngành Y học cổ truyền: 7720115; tổ hợp xét tuyển: Toán - Hóa - Sinh

- Mã số ngành Y khoa:  7720101; tổ hợp xét tuyển: Toán - Hóa - Sinh

- Mã số ngành Dược học: 7720201; tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Hóa

Mọi chi tiết đề án tuyển sinh năm học 2018 - 2019 xem tại website http://vutm.edu.vn.