Trong Quý I, Hội Cựu chiến binh Thanh tra  Chính phủ đã Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội năm 2018, chủ trì tổ chức buổi giao lưu thể thao với Cựu chiến binh và Công đoàn Kiểm toán Nhà nước, tặng quà, làm thủ tục chuyển sinh hoạt Hội cho các đồng chí về nghỉ chế độ.

Đặc biệt, Hội đã triển khai một số nhiệm vụ Trung ương hội đề ra, như: Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết 2018 và triển khai một số nhiệm vụ sau Đại hội, thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về an toàn giao thông...

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thái Dương, chủ tịch Hội cựu chiến binh chủ trì cuộc họp (Ảnh: Quỳnh An)

Đồng chí Hoàng Thái Dương, chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho biết, về công tác năm 2018, Hội đặt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác thi đua khen thưởng là công tác trọng tâm. Theo đó, sẽ tuyên truyền về hoạt động nổi bật của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong năm đầu nhiệm kỳ; về kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Thanh tra Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội về xét tặng “Kỷ niệm chương cựu chiến binh” cho hội viên đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, tập trung vào các kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Báo cáo về kết quả trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2012-2017; Tổ chức các phong trào thi đua Cựu chiến binh Việt Nam tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 (kế hoạch số 263/KH-CCB ngày 07/01/2016) và Kế hoạch số 23/KH-CCB ngày 06/3/2018 về phối hợp thực hiện cuộc vận động cựu chiến binh tham gia giữ gìn an toàn giao thông năm 2018.

leftcenterrightdel

 Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: Quỳnh An)

Hội cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh cựu chiến binh; Hướng dẫn số 117/HD-CCB ngày 14/9/2016 của Trung ương Hội về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/9/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội cũng sẽ góp phần cung cấp tư liệu, biên soạn cuốn 30 năm Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh cũng quan tâm đến các phong trào và các hoạt động khác như: Thành lập câu lạc bộ thể thao 23/11 chào mừng 73 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức và chỉ đạo việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giao lưu với Hội cựu chiến binh các đơn vị trong Cụm theo Quy chế phối hợp hoạt động Cụm công tác 1, Hội Cựu chiến binh khối 487 (Cụm trưởng cụm công tác số 1 - Bộ Tài chính); quan tâm thăm hỏi, động viên hội viên, nhất là trường hợp ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn…

Quỳnh An