Có thể nói, đây là hoạt động ý nghĩa, quan trọng đối với hoạt động của hai đơn vị. Tại buổi Lễ, hai bên cũng thống nhất các nội dung hợp tác trong từng lĩnh vực, cụ thể, trong lĩnh vực đào tạo: Hợp tác trong việc hoàn thiện giáo trình Lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho bậc đại học và đề cương các học phần Chương trình Thạc sĩ Luật về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng; hợp tác về phát triển kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ hai bên; hợp tác trao đổi giảng viên, chuyên gia, tham gia thỉnh giảng, thực hiện chuyên đề và hội thảo phục vụ môn học Lý luận và Pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cấp cử nhân và Chương trình thạc sĩ luật về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng ở cấp thạc sĩ của Khoa Luật; hợp tác trong đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có nhu cầu; hợp tác trong một số hoạt động đào tạo khác của hai đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra và Khoa Luật chụp ảnh tại Lễ ký kết

Về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hai bên phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, điều tra xã hội học, khảo sát về các vấn đề liên quan đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực liên quan khác thuộc thế mạnh của hai bên; phối hợp thực hiện các dự án, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực liên quan; phối hợp tổ chức các nghiên cứu chung (triển khai các chuyên đề, đề án, đề tài, chương trình nghiên cứu…) về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng; phối hợp trong việc thẩm định, xuất bản sách, giáo trình và các tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng; chia sẻ các thông tin khoa học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng và các thông tin, tư liệu khoa học liên quan.

Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác trong việc quảng bá, truyền thông; hợp tác trong lĩnh vực học liệu, tài liệu học tập, nghiên cứu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác có liên quan; hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giảng dạy, nghiên cứu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm vui và mong muốn việc hợp tác sẽ được triển khai một cách có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hai bên cũng như có nhiều đóng góp quan trọng vào nền khoa học pháp lý nước nhà./.

Lan Anh