Đợt thứ nhất được chia thành 2 lớp tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) gồm 183 đ/c ATVSV thuộc các TTĐ khu vực: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình và một số đơn vị khác, thuộc nhóm 6, mạng lưới ATVSV, theo QĐ số 1377/QĐ-PTC1 ngày 19/6/2018. từ ngày 29 - 30/6/2020, đợt thứ 2 tổ chức tại thành phố Hoà Bình gồm 168 đ/c ATVSV thuộc các TTĐ khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Tây Bắc 2, Đông Bắc 1, 2, 3 và Hoà Bình.

Đợt thứ 3 được chia thành 02 lớp, tổ chức tại trụ sở Cơ quan Công ty, số 96 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, theo QĐ số: 1501/QĐ-PTC1 ngày 02/07/2020, các học viên thuộc nhóm 01 đến nhóm 4.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lớp học huấn luyện nhóm 3-4

Tham dự và phát biểu khai mạc tại các lớp huấn luyện ông Nguyễn Phúc An – Giám đốc PTC1 và ông Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn PTC1 đã khẳng định: “Công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) là quy định bắt buộc phải thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật ATVSLĐ, qua lớp huấn luyện nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức và thực hành cho NSDLĐ và NLĐ về trách nhiệm và nghĩa vụ, chính sách, pháp luật chế độ về ATVSLĐ, nghiệp vụ công tác ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ, ứng phó, xử lý các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, sơ cấp cứu TNLĐ và cải thiện điều kiện lao động. Với mong muốn toàn thể CBCNV trong Công ty thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất và đời sống xã hội nói chung và tại PTC1 nói riêng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa doanh nghiệp trong sản xuất”.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Tuấn Minh chủ tịch công đoàn PTC1 phát biểu khai mạc lớp huấn luyện ATVSLD nhóm 3-4

Tại lớp huấn luyện các đồng chí tham dự đã được nghe một số thông tin thiết thực, quan trọng như: Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn lao động, Vệ sinh lao động. Nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Qua các lớp huấn luyện, với tình thần trách nhiệm cao của các đồng chí giảng viên; của mỗi học viên tại các lớp huấn luyện, cán bộ và công nhân Công ty đã được cung cấp thông tin về các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc. Lớp huấn luyện cũng đã trang bị những kỹ năng để chủ động phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động. Sau khi kết thúc các lớp huấn luyện các học viên được làm bài kiểm tra./.

Mạnh Hùng – VP PTC1