leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tiếp theo Công văn số 1245/BHXH-CSXH ngày 13/5/2021 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ, ngày 16/7/2021 BHXH Việt Nam nhận được Công văn số 1202-CV/BTCTW ngày 14/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định thời gian nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy.

Theo đó, trường hợp cán bộ cấp ủy nghỉ hưu hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền ban hành thông báo (hoặc quyết định) trong năm 2020 được giữ nguyên thời điểm nghỉ hưu theo thông báo (hoặc quyết định) của cấp có thẩm quyền. BHXH giải thích, do việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp được diễn ra trong năm 2020, mà thời điểm này đang áp dụng quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012.

BHXH Việt Nam chuyển Công văn số 1202-CV/BTCTW ngày 14/7/2021 để BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, rà soát lại việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Nếu có trường hợp cán bộ cấp ủy nào đã được cấp có thẩm quyền ban hành thông báo (hoặc quyết định) trong năm 2020 mà giải quyết chưa đúng theo hướng dẫn nêu trên của Ban Tổ chức Trung ương thì điều chỉnh lại thời điểm hưởng và truy trả số tiền chênh lệch (nếu có)./.

Hoàng Minh