Bí thư Huyện ủy Giang Thị Phương Hạnh và Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo trao Quyết định xã Tân Thành đạt chuẩn NTM năm 2018 

Trải qua 16 năm qua (2003-2019) xây dựng và phát triển, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đốp đã đoàn kết, thống nhất, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện. Huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Tỉnh nhà.

Đến nay huyện Bù Đốp đã có nhiều đổi thay rõ rệt, thuận lợi cho phát triển sản xuất và thu hút đầu tư. Các chợ cấp xã được đầu tư, nâng cấp mở rộng, Trung tâm thương mại và khu dân cư được xây dựng theo hình thức xã hội hóa với quy mô và hạ tầng hiện đại tạo điều kiện phát triển về thương mại và giao thương trong huyện cũng như với phát triển kinh tế mậu biên. Nhiều chương trình, kế hoạch đã và đang được chính quyền địa phương và nhà đầu tư xúc tiến để “đánh thức” tiềm năng kinh tế của địa phương này.

leftcenterrightdel
 

Phong trào "Chung sức xây dựng NTM " đang lan tỏa trên vùng đất biên cương Bù Đốp. Nhà nước hỗ trợ xi măng, cát, bộ đội và nhân dân góp ngày công làm đường, từ đó những con đường NTM ra đời làm "thay da đổi thịt" ở vùng biên Bù Đốp. Tính tới nay đã có 02/6 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 10-13 tiêu chí.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 10 cùng nhân dân ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành làm đường bê tông xi măng

Thực hiện đầu tư xây dựng NTM từ năm 2012 đến nay, huyện Bù Đốp được đầu tư tổng kinh phí 452,56 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 384,553 tỷ đồng, vốn huy động doanh nghiệp 20,707 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp 47,3 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trong sản xuất 7,795 tỷ đồng, huyện Bù Đốp đã giúp 428 hộ dân xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ bền vững mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đặc biệt triển khai thí điểm và nhân rộng các tuyến đường "xanh - sạch - sáng" ở huyện biên giới.

leftcenterrightdel
 Tuyến đèn đường thắp sáng tại thôn Tân Bình – xã Tân Tiến – Bù Đốp

Người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM, nhân dân đã đóng trên 12,4 tỷ đồng (tiền, ngày công và hiến đất GPMB) để thực hiện 95 km đường BTXM và 14.150 m2 sân BTXM trường học; 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Sở TN&MT, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bù Đốp tham gia lễ khởi công xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù của tỉnh tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến

Năm 2019, triển khai thực hiện dự án bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù đợt I/2019, đến nay đã hoàn thành 21,1km đường BTXM đạt 100% kế hoạch và 4.800/6.800 m2 sân BTXM trường học, đạt 71% KH. Đợt II/2019 huyện sẽ đầu tư xây dựng thêm 46,6km đường giao thông nông thôn bằng BTXM.tTốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng. Trên lĩnh vực kinh tế có 8/8 chỉ tiêu cơ bản đạt trên 60%, đảm bảo tiến độ đề ra. Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2019 trên toàn huyện: 21.113 ha, đạt 88%. Tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm;

 2 năm qua, cùng với mô hình nuôi dê kết hợp trồng tiêu, huyện Bù Đốp còn phối hợp UBND các xã nhân rộng nhiều mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi lợn sinh sản; chăm sóc cây tiêu theo hướng hữu cơ sinh học,… góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Cùng với các mô hình sản xuất nông nghiệp mới và hiệu quả ở huyện Bù Đốp, việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng đã mở ra hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở vùng biên cương của Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Bằng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình NTM của Bù Đốp, chị Đặng Thị Như ở ấp 7, xã Hưng Phước xây dựng mô hình trồng tiêu theo hướng hữu cơ bền vững cho năng suất 3,5 tấn/ha 

Không chỉ vậy, Bù Đốp còn tập trung gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng “sạch và bền vững”, trồng các cây có giá trị kinh tế như (cao su, hồ tiêu, ca cao, cây ăn trái…). Huyện chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhất là trình độ chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Định hướng, giải pháp trong năm 2019

Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp - Đoàn Văn Thảo chia sẻ, một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu để đạt được mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện đề ra là đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng khu vực dân cư.

Bù Đốp xác định mục tiêu xây dựng NTM là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân; Đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn, đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù, triển khai các tuyến đường điện chiếu sáng nông thôn, lồng ghép và huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất các trường học; Triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp sạch. Khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng sản xuất trọng điểm, sản phẩm chủ lực. Xây dựng NTM vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương mang tầm chiến lược đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả đạt được trong 16 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi NQ của Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra./.

Kim Dung